Predstavili publikáciu o dejinách divadla v Petrovci

18.apr 2017

Predstavili publikáciu o dejinách divadla v Petrovci

Milovníci divadla a divadelnej tvorby sa zišli vo Veľkonočný pondelok v Divadelnom klube v Petrovci. Dôvod stretnutia bola prezentácia vzácnej knihy K dejinám divadla v Petrovci 1866 – 2016, autorov Dušana Bajina a Vladimíra Valentíka, vydanej pri príležitosti 150. výročia divadelnej tradície v Petrovci. 

Stretnutie v mene organizátorov otvoril Jano Čáni, jeden z recenzentov publikácie  a potom sa prítomným prihovorila Viera Tárnociová-Krstovská, riaditeľka SVD. Ján Černák, predseda Divadla VHV Petrovec pripomenul, že je toto prvá kniha týkajúca sa výlučne petrovského divadlo a preto autorom a recenzentom knihy vyjadril vďaku.

Autor Dušan Bajin vyjadril potešenie, že sa mohol venovať problematike petrovského divadla, hoci je nie z Petrovca. Kniha vychádzala z jeho dizertačnej práce a venovaná je budúcim generáciam. Obsah knihy je nie iba suché čítanie o faktoch, o divadlách, o premiérach, ale má širšie pozadie, ktoré bude pútavé pre čitateľov. Ľuboslav Majera, recenzent knihy, poukázal na to, že urobiť túto knihu bola ťažká robota, najmä zozbierať všetky faktografické údaje. Autorom a vydavateľom sa podarilo položiť pred čitateľov niečo, čo je fundamentálna záležitosť v rámci tohto prostredia.

Vladimír Valentík, jeden z autorov a riaditeľ SVC, ktoré vydalo knihu, pripomenul, že publikácia je všetko, čo po oslavách 150. výročia divadla zostáva, okrem niekoľko nových predstavení. Poukázal na to, že Dušan Bajin pri písaní knihy vychádzal z faktov, zo záznamov, z literatúry. Jedinečnou vzácnosťou knihy je tabuľka na konci knihy, v ktorej sú zhrnuté všetky divadlá za uplynulých 150 rokov. Súhrnne v Petrovci boli až 533 divadelné premiéry.

Záverom večierka poetický text o divadle z pera Annamárie Boldockej-Grbićovej prečítala Viera Dorčová-Babiaková.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs