Prezentácia knihy Vladimíra Dorču v Petrovci

10.dec 2018

Prezentácia knihy Vladimíra Dorču v Petrovci

Spolok petrovských žien a redakcia Storytellera usporiadali dnes večer príjemný večierok. Pohnútkou bola prezentácia zbierky poviedok pre deti Vladimíra Dorču Orech, ktorý vedel rozprávať. Vydalo ju v rodinnej produkcii online médium Storyteller, ktorého zakladateľkou a zodpovednou redaktorkou je Vladimíra Dorčová-Valtnerová.

Krásna návštevnosť pondelkového večierka

Nevšedný, príjemný a spontánny večierok v sieni Spolku petrovských žien vyznel ako príležitostné rozhovory a spomienky. O pohnútkach na vydanie tejto detskej knižky novinára, reportéra a publicistu Vladimíra Dorču hovorila jej zostavovateľka a autorova dcéra v jednej osobe V. Dorčová-Valtnerová. Spomenula, že jej vydanie bolo plánované ešte kým pôsobila ako šéfredaktorka Hlasu ľudu, ale teraz sa jej podarilo splniť projekt do konca. Pointou vraj bolo ponúknuť malým čitateľom obraz, ako deti žili, rástli a šantili voľakedy.

V knihe je 12 poviedok, ktoré Vladimír Dorča napísal v 70. rokoch minulého storočia. Zatiaľ boli uverejnené iba časopisecky v Pionieroch. Na pondelkovej prezentácii úryvky z prezentovanej knihy čítali autorova vnučka Helena Babiaková a jej kamarátka Maja Zimanová.

Večierok viedla predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská. Aj keď sa beseda krútila okolo novej knihy, členky hostiteľského spolku si ochotne zaspomínali tak na niekdajšie detstvo a školské časy, ale i na Vladimíra Dorču. Striedali sa hlavne anekdotické príhody zo súkromia, ale i kamarátske a hlasľudovské zážitky. Ochotne ich verejnosti predostreli Jarmila Dorčová, Zuzana Medveďová-Koruniaková, Anna Hansmanová, Katarína Rašetová, Drahotína Dorčová a Anna Dudášová. Spoločne uznali, že s Vladom Dorčom nikdy v spoločnosti nebola nuda, lebo aj z obyčajnej udalosti či situácie vedel urobiť humor.

Bol to pekný začiatok jednej novej spolupráce, ktorá iste bude mať aj ďalšie pokračovania.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs