Festival Spievajže si, spievaj v Petrovci

10.dec 2018

Festival Spievajže si, spievaj v Petrovci

Tohtoročný v poradí 26. festival Spievaže si, spievaj včera usporiadali vo vestibule Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci. Minulé roky sa konal v Slovenskom vojvodinskom divadle, kde sa teraz konajú renovačné práce.

Podujatie tradične organizuje MOMS Petrovec, v mene ktorého sa na začiatku prítomným prihovorila predsedníčka Katarína Melegová-Melichová. V mene hlavného patróna tradičného podujatia, na ktorom vystupujú mladí speváci slovenských ľudových piesní – Obce Báčsky Petrovec, sa prihovoril a festival otvoril zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec Ján Brna.

Tradičné spevácke podujatie tvorili tri časti, vystúpenia mladých speváckych nádejí: škôlkarov, žiakov nižších a vyšších ročníkov základnej školy a gymnazistov. Druhá časť bola súťažného rázu – čiže boli to kvalifikácie na účasť na nasledujúcom Stretnutí v pivnickom poli. Tretia revuálna časť patrila hosťujúcim spevákom z Petrovca a z Hložian.

V prvej časti vystúpil pozoruhodný počet mladých spevákov, ktorí nielenže pekne a smelo spievali, ale boli aj pekne vyparádený do tradičných ľudových krojov. Nádeje sprevádzal ľudový orchester pod vedením Zdenka Makovníka. Spievajže si, spievaj moderovala Viera Dorčová-Babiaková. Festivalové javisko ozdobili členky KUS Petrovská družina, matičiarky a členky Spolku petrovských žien.

V súťažnej časti o postup na pivnický festival zaspievali tri speváčky: Alexandra Brtková, Iveta Kováčová a Šajli Ponigerová Forero. Každá súťažila s dvomi pesničkami. Tieto speváčky sprevádzal orchester pod vedením Rastislava Struhára.

Na festivale boli dve hodnotiace poroty. Spevákov hodnotila odborná porota v zložení: Mariena Stankovićová-Kriváková, Anna Medveďová a Olivera Popadićová. Porotu obecenstva tvorili: Katarína Balážová, Anna Struhárová a Mária Tatliaková. Pokiaľ poroty hodnotili, v revuálnej časti festivalu vystúpili: Elena Demrovská z Petrovca, členka zboru Musica viva, tiež Jaroslav Kriška, Silvia Ferková a Vladimír Kriška, členovia a úspešní speváci KOS Jednota z Hložian.

V mene porôt festival Spievajže, si spievaj vyhodnotila a víťazom ceny odovzdala Mariena Stankovićová-Kriváková. Odmenu dostala najprv najmladšia účastníčka festivalu päťročná Mariena Nina Martinková, dve ceny za najkrajší kroj dostali Lana Feherová a Vladimíra Pucovská.

Keď ide o nádejných spevákov tri ceny získali: Lenka Hodoličová, Alexander Parkáni a Ema Tŕpková. Cenu za autentickosť piesne si vyspievala a zároveň aj víťazkou tohtoročného festivalu sa stala gymnazistka Šajli Ponigerová Forero. Druhá cena odbornej poroty sa dostala Alexandre Brtkovej a tretia cena odbornej poroty Ivete Kováčovej.

Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli 2019 získali Šajli Ponigerová Forero a Iveta Kováčová, keďže Alexandra Brtková sa festivalu v Pivnici už zúčastnila trikrát.

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs