Prijatie k Medzinárodnému Dňu ľudských práv

10.dec 2018

Prijatie k Medzinárodnému Dňu ľudských práv

Prijatie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv usporiadal pokrajinský premiér Igor Mirović dnes na pravé poludnie v aule vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Blahoželajúc všetkým občiankam a občanom Vojvodiny k 10. decembru, Mirović podčiarkol, že “pokrajinská vláda v spolupráci so všetkými inštitúciami vo Vojvodine sústavne pracuje na zveľadení a zlepšení ľudských práv.” Taktiež dodal, že Zhromaždenie AP Vojvodiny na podnet pokrajinskej vlády rozhodlo, aby tento dátum, t. j. Medzinárodný deň ľudských práv – začnúc týmto rokom – platil ako sviatok pokrajinského významu.

“APV je multinacionálna, multietnická a multikonfesionálna; je to bohatstvo, na ktoré sme hrdí a to nám hovorí, že naša pokrajina je dobrý príklad na to, ako sa zveľaďujú a ochraňujú ľudské práva” povedal podpredseda vojvodinskej vlády a pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá APV Mihály Nyilas.

Na prijatí sa prihovorila aj pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami APV Dragana Miloševićová. Pripomenula, že právo na pestovanie kultúrnej identity a podpora informovaniu v rečiach národnostných menšín patrí k najvýznamnejším ľudským právam, ktoré podporuje vojvodinská vláda.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs