Púť desaťročí prekladateľskej služby APV

10.dec 2018

Púť desaťročí prekladateľskej služby APV

Dnes predpoludním v zasadačke Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny slávnostným stretnutím terajších a niekdajších zamestnancov-prekladateľov si pripomenuli významné jubileum, polstoročie existencie prekladateľskej služby v orgánoch vojvodinskej správy. Pri tejto príležitosti odprezentovali sedemrečovú publikáciu Päťdesiat rokov od založenia Prekladateľskej služby v AP Vojvodine.

Podujatie otvoril predseda Zhromaždenia APV István Pásztor. Pripomenul, že pred necelým mesiacom Európsky parlament schválil Rezolúciu o minimálnych štandardoch pre menšiny Európskej únie. Ňou sa o. i. členské štáty podnecujú k podpore používania materinských a menšinových jazykov a povzbudzujú sa k pomoci prekladateľským službám formou osobitného financovania. V tejto súvislosti Pásztor podčiarkol:

“My sme teraz v takej situácii, že nemusíme uvažovať o tom, ako túto rezolúciu premeníme na skutočnosť. Zvažujúc 50 rokov práce našich služieb, mienim, že sme sa od tejto rezolúcie dostali ďaleko, v pozitívnom zmysle.”

István Pásztor, ako aj pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu, predpisy, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas zablahoželali početným účastníkom príležitostného stretnutia k 10. decembru, Medzinárodnému dňu ľudských práv.

V osobitných príhovoroch o význame prekladateľských služieb hovorili prekladatelia z maďarčiny, slovenčiny, rumunčiny, rusínčiny a chorvátštiny: niekdajší vedúci pokrajinských prekladateľských služieb, terajší námestník pokrajinského obhajcu občanov János Orosz, Zdenka Valentová Belićová (prečítala príspevok neprítomného Dr. Miroslava Vitéza), Romanca Jovanovićová, Helena Medešiová a Marija Lovrićová.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs