Späť na domovskú stránku

Tag "medzinárodný deň ľudských práv"

Prijatie k Medzinárodnému Dňu ľudských práv

Prijatie k Medzinárodnému Dňu ľudských práv

🕔10. dec 2018

Prijatie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv usporiadal pokrajinský premiér Igor Mirović dnes na pravé poludnie v aule vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Blahoželajúc všetkým občiankam a občanom Vojvodiny k 10. decembru, Mirović podčiarkol, že “pokrajinská vláda v spolupráci so všetkými

Čitať viac
Medzinárodný deň ľudských práv a Nobelova cena za mier

Medzinárodný deň ľudských práv a Nobelova cena za mier

🕔10. dec 2015

Medzinárodný deň ľudských práv sa zaznamenáva 10. decembra od roku 1950, od vtedy ako bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. V preambule Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa uvádza, že uznanie prirodzenej dôstojnosti

Čitať viac
Trestná politika – kameň úrazu

Trestná politika – kameň úrazu

🕔8. dec 2015

V predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť zverejnil výsledky prieskumu o postojoch občanov Vojvodiny k problému násilia na ženách. Každý druhý občan Vojvodiny sa vyjadril, že priamo (37 % anketovaných) alebo cez známych (27 % anketovaných)

Čitať viac