Medzinárodný deň ľudských práv a Nobelova cena za mier

10.dec 2015

Medzinárodný deň ľudských práv a Nobelova cena za mier

Medzinárodný deň ľudských práv sa zaznamenáva 10. decembra od roku 1950, od vtedy ako bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.

V preambule Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa uvádza, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete, a preto je tento dátum veľmi významný v kalendári ľudstva.

Medzinárodný deň ľudských práv slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. O prípadoch porušovania ľudských práv najčastejšie hovoria predstavitelia Pokrajinského ochrancu občanov. V ústrety zaznamenávania Medzinárodného dňa ľudských práv pokrajinská ombudsmanka Anikó Musskinja Heinrich vyhlásila, že rozpor medzi cieľmi proklamovanými vo Všeobecnej deklarácii ľudssých práv a realitou nás nesmú odradiť a priviesť k rezignovanosti, lebo duchu ľudských práv nič nie je viacej cudzie než pocit rezignovanosti a bezmocnosti.

Na archívnej snímke lídri zoskupenia Tuniské kvarteto pre národný dialóg. (Foto: Reuters)

Na archívnej snímke lídri zoskupenia Tuniské kvarteto pre národný dialóg. (Foto: Reuters)

Desiaty december je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v Oslo (Nórsko). Nositeľom Nobelovej ceny mieru za rok 2015 sa stalo kvarteto pre národný dialóg v Tunisku za svoj príspevok k budovaniu pluralitnej demokracie po jazmínovej revolúcii v krajine v roku 2011.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv občianske združenie Slováci a spolužitie (SaS) organizujú verejnú diskusiu na tému ľudských a menšinových práv, ktorá bude v piatok 11. decembra 2015 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec
zo začiatkom o 18 hodine.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs