Priadky na bajšiansky spôsob

3.mar 2019

Priadky na bajšiansky spôsob

Keď sa niekomu zacnie dobre sa cítiť, nech zájde do Bajše. Napríklad na Priadky, aké tam včera usporiadalo Miestne spoločenstvo Bajša a tamojšie občianske organizácie.

Podujatie v telocvični Základnej školy Bratstva a jednoty sa začalo tradičným defilé predstaviteľov viac než desať účinkujúcich spolkov a združení. Okrem domácich, účastníkmi Priadok boli aj hostia z neďalekého okolia. Z Báčskej Topole, Pačiru, Subotice, ale aj z Maďarska: z Kelebie, Bácskoshútfalvy, Békés Megyeia…

Kultúrny program

Po slávnostnom otvorení Priadok bez kolovratov nasledoval kratší kultúrno-umelecký program. Starší a mladší žiaci zaspievali niekoľko pesničiek. Pravdaže po maďarsky, po srbsky a po slovensky.

Po nich vystúpili mládežníci, ktorí tiež zaspievali, ale aj zatačnili zopár rezkých tancov. Program uzavrel herecký prednes v maďarčine.

Nasledovali už dobre známe priadkové raňajky: omastený chlieb a oškvarky. Na pitie okrem vody ponúkali čaj, ale aj ostrejšie nápoje.

Dynamické súťaže

Kým vonku usilovné kuchárky varili sármu v troch kotloch, v telocvični sa rozbehli súťaže. Najprv dvojice súťažili v rýchlom moržovaní kukurice rukami. Nasledovala príprava a krájanie rezančekov, tzv. grgolčekov. Publikum, pravdaže, povzbudzovalo súťažníkov.

 

Ešte dynamickejšie bolo trošku neskôr vonku. Tam pretekali celky v pukaní kukurice starodávnym spôsobom, teda v riečici, na otvorenom ohni. Krátko predtým uzavreli súťaž o najlepšie pálenky. S poľutovaním konštatovali, že vlani vinohrady zamrzli a vína bola veľmi málo. Takže sa nekonala aj súťaž o najlepšie vína.

Po vyhlásení víťazov v jednotlivých kategóriách nasledoval spoločný obed pri muzike, pobavenie v rozhovore a tanci…

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs