Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament: Neschválili nový štatút

5.mar 2019

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament: Neschválili nový štatút

V nezvyčajnom termíne včera o 19. hodine bolo prvé tohtoročné zasadnutie Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec. Keďže na rokovacom programe bolo 15 bodov schôdza trvala až do 22. hodiny. Najviacej pozornosti (vyše hodiny diskusie) venovali návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec. Po pripomienkach na text výborníci nový štatút obce ne schválili.

Návrh nového štatútu, o ktorom rozprava začala vlani v septembri a v decembri ho schválilo Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy a Obecná rada obce B. Petrovec bol posunutý zhromaždeniu obce na posúdenie a schválenie.

Pred začiatkom diskusie predseda ZO Ján Šuľan poukázal na zmeny v doterajšom štatúte, ktoré sa týkajú počtu výborníkov ZO -z 31 výborníkov sa zmenšuje na 25, potom počtu členov Obecnej rady obce Báčsky Petrovec – bude mať 7 členov (5 zvolených a ďalší dvaja budú predseda obce a jeho zástupca) a tretia sa vzťahuje na volebnú druhostupňovú komisiu, ktorá bude dozerať voľby v miestnych spoločenstvách obce.

Štatút nedostal potrebnú väčšinu hlasov 

V diskusii o tomto bode rokovania pripomienku na text nového štatútu najprv opodstatňoval výborník Pavel Marčok a potom aj ďalší výborníci z opozície. Poukázal na to, že v texte obecného štatútu, ktorý je iba v srbčine, nesúhlasí s nasledovným “Na teritoriji opštine u službenoj upotrebi je Srpski jezik i ćirilično pismo, a latinično pismo i Slovački jezik i njegovo pismo u skladu sa zakonom”.

Podľa výborníka Marčoka tento text má znieť takto “Na teritoriji opštine u službenoj upotrebi je Srpki jezik i ćirilično pismo i Slovački jezik i njegovo pismo”. Ako opodstatnil tú časť v súlade so zákonom treba vytrieť, lebo zákony sa menia.

Predseda ZO Ján Šuľan po dlhej diskusii na túto tému odpovedal výborníkovi Marčokovi, že nepodal načas amendement, nepovedal to ani na verejnej rozprave o návrhu nového štatútu a teraz minútku do dvanástej chce v texte niečo meniť, keď je už schválený spomenutým ministerstvom.

Tajomník ZO Svetoslav Majera prečítal aj stať v zákone o tejto téme. Nakoniec si Marčok žiadal prečítať tú stať aj v doterajšom obecnom štatúte. Zistené bolo, že ten text je tam iný a znie “Na teritoriji opštine u službenoj upotrebi je Srpki jezik i ćirilično pismo i Slovački jezik i njegovo pismo”. Teda tá časť u skladu sa zakonom tam nie je. Marčok poukázal na tú zmenu, s ktorou sa nezhoduje, lebo z textu vyznieva, že tieto dva jazyky nie sú rovnoprávne. Navrhol, aby text zostal ako v starom štatúte.

Opozícia tiež poukázala na nespokojnosť s časťou textu, ktorý sa týka volebnej druhostupňovej komisie pri ZO, ktorá bude dozerať voľby do rád miestnych spoločenstiev, čo je tiež novinkou štatútu.
Hlasovaním výborníkov nový štatút nedostal potrebný počet hlasov a tak nebol schválený.

Ďalšie body takmer bez diskusie

ZO schválilo Program práce ZO BP na rok 2019, Uznesenie o lokálnych komunálnych poplatkoch a verejných parkoviskách obce, správy rád za rok 2018: pre medzinacionálne vzťahy v obci, pre zdravie, rodovú rovnosť a rady pre mladých.

Tiež boli schválené správy a plány Múzea vojvodinských Slovákov ako aj komunálneho podniku Komunalac v Maglići, ktoré na zasadnutí ozrejmili riaditelia týchto podnikov Anna Séčová-Pintírová a Duško Ilić. Ich práca správy a plány boli pochválené výborníkmi a vedením ZO.

Na novú členku Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec vymenovali Valériu Potfaj Fabianovú. Záverom odzneli výbornícke otázky na aktuálne témy ako sú komasácia, pešiacky priechod pri základnej škole v Petrovci a ďalšie.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs