Prof. Dr. Jarmile Hodoličovej Veľká medaila svätého Gorazda

31.mar 2017

Prof. Dr. Jarmile Hodoličovej Veľká medaila svätého Gorazda

Odovzdanie najvyšších rezortných ocenení sv. Gorazda (Foto : www.minedu.sk)

Dnes na slávnostnom podujatí v Bratislave, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Peter Plavčan odovzdal veľké a malé medaily sv. Gorazda. Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, vedúca Oddelenia slovakistiky FF UNS v Novom Sade, sa stala nositeľkou Veľkej medaily.

Ocenení boli pracovníci z celého spektra vzdelávacieho systému – od materskej školy po univerzity. Uznanie dostali aj ďalší zamestnanci štátnej správy a školskej samosprávy, učitelia na dôchodku a v dvoch prípadoch bolo udelené ocenenie in memoriam.

Prof. Dr. Jarmile Hodoličovej, vedúcej Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity, bola udelená veľká medaila za celoživotný prínos k rozvoju slovenského národného školstva v Srbsku.

Minister Peter Plavčan (Foto : www.minedu.sk)

Učiteľom patrí vďačnosť

Minister Peter Plavčan vo svojom príhovore vyzdvihol význam a poslanie učiteľského povolania a poďakoval všetkým učiteľom za ich náročnú každodennú prácu a prínos pre krajinu.

„Vy všetci ste pre nás krásnym dôkazom, že stojí za to prekonať ťažkosti tohto povolania, ktoré prináša ovocie pre celú spoločnosť. Patrí vám preto veľká vďačnosť zo strany vašich žiakov a študentov, ich rodičov, ako aj zo strany zriaďovateľov škôl i samotného štátu,“ povedal minister na záver.

Ocenenie svätého Gorazda

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda – veľká medaila, malá medaila a ďakovný list – sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs