Klobásy, víno a pálenka v Hložanoch

2.apr 2017

Klobásy, víno a pálenka v Hložanoch

Tradičná súťaž, ktorú usporiadalo Združenie poľnohospodárov Hložany tento raz prilákala menej návštevníkov než obvykle. V kaviarni Pod lipami sa o diplomy a poháre uchádzalo 16 výrobcov klobás. Osobitné komisie posúdili 14 vzoriek pálenky, ako i 7 vzoriek červeného a 3 bieleho vína.

Najlepšiu klobásu priniesol Ján Šeprák Libo; majiteľ pochúťky, ktorá získala 2. miesto sa neprihlásil a 3. miesto obsadil Ján Bartoš.

V súťaži o najlepšie červené vína poradie bolo nasledovné: 1. Vladimír Bažaľa, 2. Vladimír Bažaľa(?), 3. Juraj Semártonský. Majitelia bieleho vína sa umiestnili takto: 1. Juraj Semártonský, 2. Vladimír Bažaľa, 3. Ondrej Bartoš. Najlepší pálenkári sú: 1. Samuel Rojka, 2. Ján Dovičin, 3. Miroslav Jurík.

Podujatie svojou prítomnosťou poctila aj tretia tajomníčka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Helena Mravíková a jej kolega Igor Vencel, ktorý organizátorom a účastníkom poprial úspešnú činnosť. Zároveň odovzdal poháre najúspešnejším. Prítomný bol aj Uroš Vučurević zo spoločnosti Univerexport Nový Sad.

Na dobrú náladu hrali bratia Rastislav a Vlastimír Struhárovci a Samuel Kováč.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs