Na festivale DIDA najlepší Kysáčania

3.apr 2017

Na festivale DIDA najlepší Kysáčania

Odmenení účastníci divadelného festivalu

Slávnostným vyhodnotením, udelením cien najúspešnejším kolektívom a jednotlivcom a ešte jedným hosťujúcim predstavením sa včera v Pivnici skončil 23. festival DIDA.

Úhrnne odznelo 13 predstavení, z čoho boli 3 hosťujúce a v súlade s pravidlami aj ďalšie dve inscenácie boli nesúťažné. Teda v konkurencii o ceny bolo 8 predstavení. Súbory inscenovali až 4 nové divadelné predlohy, ale divadelníci siahli aj po slovenskej vojvodinskej divadelnej klasike.

Porota v zložení Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Dr. Zuzana Týrová a Vladimír Valentík, členovia, mala neľahkú, ale príjemnú povinnosť vybrať najúspešnejších z početných kvalitných predvedení a divadelných výkonov. Práve ukončený divadelný festival ocharakterizovala ako vydarený ročník a v porovnaní s vlaňajškom kvitovala väčší počet divadelných predstavení pre dospelých divákov.

Cena Janka Čemana Aradáčanom

Cenu Janka Čemana – udeľuje sa za inscenáciu, v ktorej je podaný najautentickejší obraz zo života dolnozemských Slovákov – získali za divadelnú inscenáciu Levinec autora a režiséra Jána Hrubíka členovia divadelnej sekcie Branislava Vierga KC Aradáč.

Cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora sa dostala aj tohto roku Draganovi Karlečíkovi. Tentoraz za hru Tma v podaní Kolektívu kreatívnych amatérov – KOKRAM z Kovačice.

Cenu za dramaturgiu alebo dramatizáciu udelili za dramatizáciu textu Deti z Pavlovskej ulice autora Ferenca

Molnára Aničke Balážovej, Ivanovi Ječmenovi, Kataríne Hricovej a Lýdii Gedeľovskej zo Starej Pazovy.

Ceny za herecký výkon udelili:

Prvú cenu Ivanovi Privizerovi z Kysáča za stvárnenie úlohy Tobora vo VHV-ho hre Zámka škripí; druhú cenu Alise Oravcovej za postavu Ona vo vojlovickom Futúre lásky a dve tretie Jánovi Chrťanovi z Kovačice za stvárnenie úlohy Vedúceho (Tma) a Jaroslavovi Čapeľovi z Aradáča za stvárnenie úlohy Muža 2 (Levinec).

Komisia si veľmi váži aj herecké výkony najmladších hercov z detských inscenácií a preto sa rozhodla pochváliť a udeliť knižné odmeny: Elenke Lakatošovej zo Starej Pazovy za stvárnenie úlohy Andreja, Mii Gedrovej z Pivnice za stvárnenie úlohy Pipi, Adamovi Zajacovi z Iloka za stvárnenie úlohy Kráľoviča Janka.

Cena za najúspešnejšie predstavenie, ktoré bude predstavovať festival DIDA v Čadci na Palárikovej Rakovej sa dostala Ochotníckemu divadlu pri KC Kysáč za inscenáciu Zámka škripí autora VHV v réžii Svetlany Gaškovej a Jána Privizera.

Udelili aj ďalšie ceny

Certifikáty pre mladých sprievodcov výstavy

Na včerajšom ceremoniáli zatvorenia festivalu certifikáty dostali žiaci ZŠ 15. októbra, ktorí sa zaučili za sprievodcov medzinárodnej výstavy o Anne Frankovej: Anita Grňová, Darina Záskalická, Marína Kolárová, Ljubica Lazarovová, Natalija Đukićová, Nikolija Petrovićová, Damian Kalko, Ines Gedrová, Valentína Imreková, Sára Vučanovová a Alen Čobrda. Certifikát udelili aj ich profesorke dejín Gabriele Gubovej-Červenej.

Novinkou tohto festivalového ročníka bolo hodnotenie plagátov účinkujúcich predstavení. Víťazom sa stal Peter Zbončák, autor plagátu pivnického predstavenia Dievča, ktoré písalo. Druhú cenu za najkreatívnejší plagát získal Ján Puškár (upútavka ku kovačickému predstaveniu Tma), tretiu cenu udelili Filipovi Sirotiarovi za plagát inscenácie Zámka škripí z Kysáča.

A včera na pivnickom javisku vyhlásili aj najúspešnejších autorov súťaže o nové predlohy, ktoré budú spracované na augustovom seminári Píšeš? Píšem! Sú to: Dragan Karlečík, Ines Gedrová, Vlatko Miksád, Katarína Sedláková a Mariana Ibrahimi.

Na záver festivalu na počesť odmenených odznela inscenácia Bratia a sestry autora Duška M. Petrovića z Novej Pazovy v réžii Alexandra Baku.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs