Predbežné výsledky prezidentských volieb NAŽIVO

2.apr 2017

Predbežné výsledky prezidentských volieb NAŽIVO

ARADÁČ: Do volebného zoznamu v Aradáči je zapísaných 2767 oprávnených voličov. Z toho počtu prezidentských volieb sa zúčastnilo 1162, čiže 41,99 %. Aj v tejto dedine najviac hlasov dostal Aleksandar Vučić – 574 (49,3 %). Druhý je Saša Janković s 148, alebo 12,7 % a tretí Nenad Čanak, ktorý získal dôveru 143, alebo 12,3 % voličov. Vuk Jeremić získal 5,07 %, Vojislav Šešelj 4,8 % hlasov a ostatní kandidáti dostali zanedbateľný počet hlasov.

 

BIELE BLATO: V Bielom Blate je do volebného zoznamu zapísaných 1160 občanov, z čoho pred volebné urny predstúpilo 529, alebo 45,6 %. Najviac hlasov dostal Aleksandar Vučić 271, alebo 51,2 %. Druhý Nenad Čanak získal 94, čiže 17,7 %, tretí je Saša Janković z 59, alebo 11,15 %. Vuk Jeremić získal 5,8 % a Luka Maksimović 5,29 % hlasov.

 

KOVAČICA: Zo zapísaných 22 184 voličov na prezidentských voľbách v Obci Kovačica hlasovalo 11 319 občanov (51,02 %). Najviac hlasov získal Aleksandar Vučić 5 764 (50,9 %), nasledujú Saša Janković 2 013 (17,8 %), Luka Maksimović – Ljubiša Preletačević Beli 1 107 (9,8 %), Nenad Čanak 951 (8,4 %), Vuk Jeremić 494 (4,4 %), Vojislav Šešelj 252 (2,2 %), Saša Radulović 221 (2 %), Boško Obradović 158 (1,4 %), Aleksandar Popović 68 (0,6 %), Milan Stamatović 38 (0,3 %), Miroslav Parović 26 (0,2 %). Neplatných lístkov bolo 227.

 

OBEC BÁČSKY PETROVEC: Podľa údajov, ktoré sme získali v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec na tohtoročných voľbách úhrnný počet voličov zapísaných do volebných zoznamov v Obci Báčsky Petrovec bol 12 189. Na prezidentské voľby v Obci Báčsky Petrovec vyšlo 6 114 voličov, alebo 50, 16 %. Z tohto počtu 122 lístkov (2 %) bolo neplatných a platných 5 992 lístkov (98 %). Po sčítaní hlasov pre každého z 11 účinkujúcich prezidentských kandidátov vyplynulo, že každý druhý účinkujúci volič okrúžkoval aktuálneho premiéra Vučića. Za Aleksandra Vučića hlasovalo 2 961 voličov (48, 43 %), za ním so značným mankom hlasov nasledujú Saša Janković – 936 hlasov (15, 31 %), Nenad Čanak – 591 (9, 67 %), Luka Maksimović, alias Ljubiša Preletačević Beli – 589 (9, 63 %) a Vuk Jeremić – 375 (6, 13 %). Nad 100 hlasov získali ešte Saša Radulović – 197 (3, 22 %) a Vojislav Šešelj – 177 (2, 89 %). Takmer zanedbateľný počet hlasov získali ďalší štyria kandidáti – Boško Obradović 72 hlasov (1, 18 %), Aleksandar Popović – 43 (0, 70 %), Miroslav Parović – 28 (0, 46 %) a posledný Milan Stamatović  iba 23 hlasov (0, 38 %).

 

ZREŇANIN: Na území mesta Zreňanin na prezidentských voľbách hlasovalo 53808, čiže 50,8 % celkového počtu voličov. Najviac hlasov 26737 (49,7 %) získal Aleksandar Vučić. Na druhom mieste je Saša Janković, ktorý dostal 9911 – 18,4 % hlasov. Tretí je Luka Maksimović, ktorému hlas zverilo 5584 (10,9 %) Zreňaninčanov. Presne 5 % čiže 2685 hlasov získal ešte len Nenad Čanak, pokým ostatní dostali menej od 5 percent – Vuk Jeremić 4,6 %, Vojislav Šešelj 4,3 atď.

 

JÁNOŠÍK: Do volebného zoznamu v Jánošíku je zapísaných 888 voličov. Z toho počtu sa prezidentských volieb zúčastnilo 380, čiže 42,79 %. Aj v tejto dedine najviac dôverujú lídrovi SNS Aleksandrovi Vučićovi, ktorému hlas zverilo 177, resp. 46,5 % voličov. Na druhom mieste je Saša Janković, ktorý získal 63 hlasov (16,5 %), tretí je Nenad Čanak z 57 hlasov (15 %) a štvrtý Luka Maksimović, ktorý dostal 42 hlasov čiže 11 % Jánošíčanov, ktorý hlasovali. Ostatní kandidáti dostali zanedbateľný počet hlasov.

 

STARÁ PAZOVA: Na základe prvých predbežných výsledkov volieb najviac hlasov na území Staropazovskej obce získal Aleksandar Vučić 18 381 (58,37 %). Potom naledujú Saša Janković 4067 (12,91 %), Luka Maksimović  3025 (9,61 %), Vojislav Šešelj 1982 (6,29 %), Vuk Jeremić 1441 (4,58 %), Boško  Obradović 648 (2, 06 %), Nenad Čanak 523 (1,66 %), Saša Radulović 440 (1,4 %), Aleksandar Popović 226 (0,72 %), Milan Stamatović 166 (0,53 %) a Miroslav Parović 116 (0,37 %). V Obci Stará Pazova do voličského zoznamu bolo zapísaných 55 911 voličov a nedelňajších prezidentských volieb sa zúčasatnilo 56, 4 % oprávnených voličov.

 

KYSÁČ: Zo zapísaných 4407 voličov v Kysáči na voľby za predsedu Srbska vyšlo 2395. Neplatných lístkov bolo 40. Najviac hlasov získal Aleksandar Vučić – 1070. Podľa získaných hlasov nasledujú Saša Janković – 487 hlasov, Nenad Čanak – 290, Luka Maksimović – 208 a Vuk Jeremić – 142. Ostatní kandidáti získali menej hlasov.

22:05

IPSOS: Na základe 86,2 % spracovaného materiálu A. Vučić získal 54,9 % hlasov, nasleduje S. Janković – 16,3 % hlasov a L. Maksimović – 9,5% hlasov.

21:55

ERDEVÍK: Kandidát Aleksandar Vučić získal 63,4 percentá hlasov. Hlasovalo 1270 občanov.

21:42

HAJDUŠICA: Z 1044 voličov zapísaných do voličského zoznamu v Hajdušici svoje volebné právo využilo 645, čiže 61 percent. Hlasovali na dvoch volebných miestach – v základnej škole a Miestnom spoločenstve. Drvivá väčšina voličov v tejto dedine dôveruje Aleksandrovi Vučićovi. Totižto doterajšiemu premierovi svoj hlas zverilo 341 voličov, čiže 52 percent. Druhé miesto obsadil Luka Maksimović, známejší ako Beli Preletačević ktorý dostal 47 hlasov a tretí Saša Janković s 41 hlasom, štvrtý bol Nenad Čanak, ktorému hlas zverilo 37 Hajdušičanov, pokým ostatní kandidáti dostali omnoho menej hlasov. Inak voľby prešli bez problémov a v demokratickom ovzduší, ak sa zanedbá skutočnosť, že mnohí občania počas dňa dostali telefonické pozvanie údajne zo štábu Aleksandra Vučića, lebo sa údajne nachádzajú na zozname simpatizantov Vučića. Otázka znela: „Ste už boli hlasovať“?

21:38

Podľa výsledkov agentúry Ipsos na základe 70,7 percent spracovaného materiálu, druhého kruhu prezidentských volieb v Srbsku nebude, keďže Aleksandar Vučić získal 55,2 percent hlasov, Saša Janković 16 percent a Luka Maksimović 9,3 percent.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs