Z PRODUKČNEJ BURZY: Pšenica lacnejšia

3.apr 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Pšenica lacnejšia

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 27. 3. do 31. 3. 2017 bol zaznamenaný nižší finančný aj tovarový obrat. Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom finančný obrat bol nižší o 20,57 % a tovarový o 19,96 %. Dôvodom boli aj veľké cenové rozdiely, ktoré ponúkali kupci a požadovali predávajúci. V strede týždňa sa ceny stabilizovali a obrat sa zvýšil.

V uvedenom období cena kukurice bola 16,90 din/kg (18,59 s DPH). Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom kukurica bola drahšia o 0,87 %.

Od začiatku mesiaca bol zaznamenaný mierny pokles ceny pšenice. V porovnaní s jej cenou na začiatku mesiaca táto poľnohospodárska komodita zlacnela o 5,41 %. V uvedenom období sa predávala po 17,66 din/kg (19,42 s DPH).

Na Produkčnej burze sa okrem kukurice a pšenice obchodovalo aj so sójou, ktorej cena bola 47,30 din/kg (52,03 s DPH).

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs