Promócia knihy Čarovná niť v rukách ženy

5.mar 2013

V sobotu 9. marca vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec MOMS Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Spolok petrovských žien usporiadajú promóciu knihy Čarovná niť v rukách ženy.

J. Č-p

 


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs