Druhý ročník komunikácie

5.mar 2013

Aktívna výmena nápadov: záber zo seminára

V organizácii výborov pre vzdelávanie a kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Divadelnej skupiny Štúdio v dňoch 22. – 24. februára a 1. – 3. marca v Divadelnom klube VHV a v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci usporiadali ďalší ročník seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy. Podľa slov koordinátorky Svetluše Hlaváčovej do školenia sa prihlásilo 19 frekventantov. Ide o učiteľov a profesorov z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Pančeva – Vojlovice, Pivnice a Selenče. Lektormi seminára i tentoraz boli režisér Ján Makan, psychologička Dr. Ružena Šimoniová-Černáková a herečka a slovenčinárka Anna Kovárová.

Podľa slov vedúcich seminára projekt je určený pre našich učiteľov, ale zúčastnili sa na ňom aj frekventanti, ktorí pracujú ako vedúci v detských divadelných sekciách v rámci spolkov. Účastníci na seminári získali teoretické a praktické poznatky z divadelnej tvorby, ktoré môžu uplatňovať pri nacvičovaní detských divadelných predstavení a zároveň môžu skvalitniť i svoju prácu v škole. Na seminári sa uskutočnili aj dielne, ktoré ilustrovali spôsoby, ako z detí vytvoriť tím, ako u nich rozvíjať kreativitu, uvoľniť ich a pod. Efekty seminára bude vidno až po realizovaní divadelných projektov v školách, resp. v rámci spolkov. Okrem skvalitnenia samotnej práce pri nacvičovaní detského divadla jedným z cieľov tohto podujatia je aj zvýšiť produkciu súborov na Detskej divadelnej prehliadke 3 x Ď.

Seminár je akreditovaný zo strany Ministerstva vzdelávania a vedy Republiky Srbsko a učitelia tak získali určitý počet hodín, resp. bodov, ktoré sú povinní získať počas školského roka.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs