Lokálne spoločenstvá v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

5.mar 2013

Viacrozmerný fenomén obchodovania s ľuďmi je natoľko náročný, že si vyžaduje sústavné angažovanie sa a koordinovanú spoluprácu celého radu štátnych inštitúcií a organizácií civilnej spoločnosti. Bolo to počuť na konferencii prebiehajúcej 27. februára v Belehrade, o projekte Lokálne spoločenstvá v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Realizujú ho mimovládna organizácia Atina (Atény) s Novosadským humanitárnym strediskom ako partnerom. Samozrejme, je doň zapojený ešte celý rad subjektov, republikových a pokrajinských orgánov a inštitúcií, stredísk sociálnej práce, zdravotných ustanovizní, kancelárií pre mladých, organizácií civilnej spoločnosti v Novom Sade, Sriemskej Mitrovici, Subotici, Kraljeve… Základným cieľom projektu finančne podporeného Európskou úniou je zveľadiť kapacity v rámci lokálnych spoločenstiev v dvoch smeroch: aktívnej účasti v prevencii, týkajúcej sa jednej z najväčších a najziskovejších globálnych kriminálnych aktivít, ako i chránenia obetí obchodovania  s ľuďmi. Na snímke: Záber z prezentácie projektu.

                                                                                        O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs