Tradičné priadky a družba v Dobanovciach

6.mar 2013

Aktív žien pri SKOS Šafárik v Dobanovciach v sobotu 9. marca o 16. hodine usporiada tradičné priadky a družbu. Sú to prvé priadky v novom Slovenskom národnom dome a pri tejto príležitosti bude aj prezentácia a koštovka vín Vinárne Kube so sprievodným kultúrno-umeleckým programom, tombolou a tancom.

a. lš.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs