Predstavenie Chvastúň vo veľkej sieni SVD

6.mar 2013

V nedeľu 10. marca o 20. hodine vo veľkej sieni SVD študenti Akadémie umenia v Novom Sade zahrajú predstavenie T. M. Plauta Chvastúň v réžii Ľuboslava Majeru.

a. f.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs