Netolerancia je vôkol nás

6.mar 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. VESNA PETROVIĆOVÁ, VÝKONNÁ RIADITEĽKA BELEHRADSKÉHO STREDISKA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

 – Ako možno zhodnotiť súčasný stav ľudských, prípadne menšinových práv u nás?

– Ešte od roku 1998 vypracúvame komplexnú správu o stave ľudských práv, v ktorej sú zahrnuté i otázky práv menšín, zákonov, praxe. Ešte pred rokmi sme si všimli dve skutočnosti, ktoré nás znepokojujú. Prvou je, že sa menšiny navzájom nevšímajú a neakceptujú. Napríklad, osoby s invaliditou neuvažujú o problémoch, ktoré ako menšiny majú napríklad Rómovia. Alebo sa Rómovia nezamýšľajú nad tým, aké problémy trápia osoby inakšej sexuálnej orientácie. Vystal teda ten univerzálny prístup k ľudským právam. Je to čosi, čím by sa celý mimovládny úsek musel zaoberať oveľa viac než doteraz. Druhou záležitosťou je vzťah väčšiny k menšine. Zo všetkých našich správ vidno, že je prítomná netolerancia v spoločnosti napriek všetkým našim snahám o rozvoj ideí a praxe rozličnosti. Komunikujeme pritom s mladými ľuďmi, s lokálnymi prostrediami, s inými mimovládnymi organizáciami, no jediní, ku ktorým sa nemôžeme dostať, sú politici. A práve títo veľmi vplývajú na stav spoločnosti. Preto by nám museli zasielať osožné posolstvá, ktorými by sme sa mali riadiť. To sa, žiaľ, často nestáva. Práve naopak: v posledných dvoch desaťročiach ich odkazy zanechali výrazne negatívne stopy, o ktorých stále nevieme, koľko ešte budú pretrvávať. V zásade, všetko dodnes závisí od toho, kto je, ktorá strana, pri moci. A nie je dobre, keď všetko, takmer výlučne, závisí od toho.

                                                                     Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs