Sándor Egeresi predsedom Rady národnostných spoločenstiev

6.mar 2013

Na konštitutívnom zhromaždení, ktoré sa konalo v stredu 6. marca v Zhromaždení AP Vojvodiny, zvolili nového predsedu a podpredsedu Rady národnostných spoločenstiev. Sándor Egeresi, ako jediný navrhnutý kandidát, zvolený bol 14 hlasmi členov národnostných spoločenstiev a 10 hlasmi členov radov srbskej národnosti. Novozvolený predseda vyzdvihol, že bude poctivo a zodpovedne vykonávať povinnosti predsedu rady a že od členov očakáva konkrétne iniciatívy. Za podpredsedu rady členovia zvolili Dr. Životu Lazarevića, špecialistu športovej medicíny a bývalého riaditeľa Domu zdravia v Novom Sade.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs