Ďalšie konania pod dozorom

6.mar 2013

Poľnohospodári so svojimi poľnohospodárskymi strojmi už musia ísť na role (na snímke ako odchádzajú domov po 26-dňovom proteste)

PROTEST V KOVAČICI JE DOČASNE ZASTAVENÝ

Po 26 dňoch protestu poľnohospodári a občania Kovačickej obce v nedeľu 3. marca rozhodli dočasne zastaviť protest s cieľom umožniť Ministerstvu pre energetiku, rozvoj a ochranu životného prostredia vyšetriť právoplatnosť konania vydaných povolení, a potom ich zrušiť.

Organizátori protestu, poľnohospodári a opoziční výborníci v ZO Kovačica zo Skupiny občanov Zelené jablko, Slovenskej strany a Srbskej pokrokovej strany zhodnotili, že schválením rozhodnutia ZO 19. februára t. r. s cieľom vyriešiť tento problém sa niektoré veci zlepšili v prospech demonštrantov. Podarilo sa im zrušiť podrobný plán blokov 43, 44, 45 v Kovačici z roku 2009, ktorý, ako tvrdia, bol schválený v rozpore so Zákonom o strategickom hodnotení vplyvu na životné prostredie, bez vypracovaného strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie. Výborníci na žiadosť účastníkov protestu schválili aj rozhodnutie, že na území Kovačickej obce sa neplánuje výstavba žiadnej prevádzky na zber, spracovanie a uskladnenie nebezpečného odpadu a výstavba takej továrne nie je možná.

Protest proti výstavbe strediska na spracovanie, recykláciu a uskladnenie nebezpečného priemyselného odpadu na území Kovačickej obce prebiehal od 6. februára pred budovou ZO Kovačica. Poľnohospodári v nedeľu odpratali svoje traktory spred budovy ZO, ale organizátori protestu Združenie poľnohospodárov Eurobanát, Asociácia poľnohospodárov Južného Banátu a opoziční výborníci v ZO Kovačica rozhodli, že o dva týždne usporiadajú nové protestné zhromaždenie občanov, nakoľko príslušné štátne orgány nezrušia lokačné a stavebnícke povolenie belehradského podniku Junirisk.

                                                                                        A. Chalupová


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs