Historický kalendár – 7. marca

6.mar 2013

1274 – zomrel taliansky predstaviteľ scholastickej a stredovekej teológie, dominikán Tomáš Akvinský. Jeho dielo Summa totius theologiae – Súhrn všetkej teológie je pokusom o ucelený výklad cirkevnej náuky. Pôvodne cirkev jeho učenie neuznávala, no v roku 1879 sa tomizmus stal oficiálnou náukou katolíckej cirkvi. Narodil sa v roku 1225 alebo 1226, v roku 1323 bol svätorečený.

1811 – v Ompitáli (dnes Doľany) zomrel katolícky kňaz, národný buditeľ Juraj Fándly. Jeden z najplodnejších spisovateľov prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a ďáblom opísal idey osvietenského absolutizmu. Zaoberal sa aj zdravotnou a poľnohospodárskou osvetou, napísal diela Piľní domajší aj poľní hospodár, Zelinkár, Slovenskí včelár a ďalšie. Narodil sa 21. októbra 1750 v Častej.

1850 – v Hodoníne sa narodil filozof a štátnik, jedna z najvýznamnejších osobností československej štátnosti Tomáš Garrigue Masaryk. Zaslúžil sa o vybudovanie Československa ako demokratického a vyspelého štátu. Profesor na Karlovej univerzite v Prahe, počas 1. svetovej vojny emigroval a bol vedúcou osobnosťou čs. zahraničného odboja. V Paríži založil Národnú radu československú a podieľal sa na vytvorení čs. légií. 14. novembra 1918 ho zvolili za prezidenta novovzniknutej Československej republiky. Opätovne sa hlavou štátu stal v rokoch 1920, 1927 a 1934, v roku 1935 abdikoval zo zdravotných dôvodov. Autor filozofických prác: Sebevražda, Česká otázka, Jan Hus, Karel Havlíček, Otázka sociální, Rusko a Evropa. Zomrel 14. septembra 1937 v Lánoch.

1875 – narodil sa francúzsky skladateľ Maurice Ravel. Jeho dielo bolo ovplyvnené impresionizmom a ľudovou melodikou: orchestrálne skladby – Bolero, Španielska rapsódia, opera – Dieťa a kúzla, balet – Dafnis a Chloe, klavírne skladby a piesne. Zomrel 28. decembra 1937.

1904 – narodil sa nemecký policajný generál Reinhard Heydrich, ktorý bol od 27. septembra 1941 zastupujúcim ríšskym protektorom v Čechách a na Morave. Brutálnym režimom chcel zlomiť český odpor, ničil českú inteligenciu a inicioval vyvražďovanie Židov. 4. júna 1942 podľahol následkom atentátu, ktorý uskutočnili 27. mája 1942 československí parašutisti, vyslaní exilovou vládou v Londýne.

1905 – v Martine zomrel spisovateľ a politik Ján Francisci. Organizátor slovenského národného hnutia, zaslúžil sa o založenie slovenského gymnázia v Revúcej, činovník spolkov, organizátor slovenského peňažníctva, správca Knihárskeho účastinárskeho spolku. Zaslúžil sa o založenie Matice slovenskej, bol jej doživotným čestným podpredsedom. Publikoval v Pešťbudínskych vedomostiach, ktoré založil a redigoval. Zbieral rozprávky a povesti, prekladal divadelné hry. Autor memoárov o štúrovskej generácii. Narodil sa 1. júna 1822 v Hnúšti.

1909 – narodil sa Poliak Ryszard Siwiec, ktorý sa 8. septembra 1968 na protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a účasti poľských vojsk na tejto agresii upálil počas dožinkových slávností pred zrakmi straníckych funkcionárov a štátnych predstaviteľov na Štadióne desaťročia vo Varšave. O štyri dni, 12. septembra 1968 Siwiec zomrel. V roku 2001 mu prezident ČR Václav Havel udelil in memoriam Rad T.G.Masaryka, prezident SR Ivan Gašparovič mu v r. 2006 udelil Rad Bieleho dvojkríža in memoriam.

1932 – zomrel francúzsky politik Aristide Briand. Po 1. sv. vojne iniciátor mierového súžitia a politiky odzbrojenia. Ako minister zahraničia bojoval za francúzsko-nemecký zmier. V roku 1928 spoluautor Briand-Kellogovho paktu – prvého dokumentu zakazujúceho vojnu, ktorý prijala väčšina štátov sveta. Nositeľ Nobelovej ceny mieru (1926). Narodil sa 28. marca 1862.

1949 – v Bratislave sa narodila klaviristka Ida Černecká, významná reprezentantka koncertného umenia na Slovensku. Hru na klavír študovala na Čajkovského konzervatóriu v Moskve. Počas svojej umeleckej kariéry vystupovala na domácich aj zahraničných koncertoch. Popri umeleckej činnosti pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

1972 – v Bratislave zomrel divadelný režisér a herec Ivan Lichard. Bol režisérom vo Východoslovenskom národnom divadle (VND) v Košiciach a v Činohre Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde tiež pôsobil ako herec. Narodil sa 30. apríla 1905 v Martine.

1976 – v Bratislave zomrel novinár, autor dobrodružno-historických próz Jozef Nižnánsky. Pôsobil v týždenníkoch a vo vydavateľstvách Práca a Mladé letá. Autor básnickej zbierky Medzi nebom a zemou. Románmi Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Studňa lásky, Lásky Žofie Bosniakovej, Cholera, Krásna Hedviga založil tradíciu dobrodružného ľudového čítania s historickými námetmi. Narodil sa 30. augusta 1903 v Brestovanoch.

2003 – vo Vladislavskej sále Pražského hradu sa konala inaugurácia Václava Klausa do funkcie prezidenta Českej republiky. Vo februári 2008 bol Václav Klaus zvolený opäť do úradu prezidenta ČR na ďalšie volebné obdobie, do 7. marca 2013.

SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs