Schengenské hodnotenie čakajú tento rok víza aj hranice

7.mar 2013

Slovensko je súčasťou päťročného plánu hodnotenia správneho uplatňovania schengenského acquis (pravidiel), ktoré sa vo vybraných členských štátoch uskutočňuje v rokoch 2012 – 2013.

Schengenské hodnotenie, ktoré sa robí po piatich rokoch od nášho vstupu do tohto priestoru, sa tento rok bude týkať oblasti víz, ale aj pozemnej hranice s Ukrajinou. Vyplýva to zo Správy o plnení opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu SR, ktorú dnes na svojej 50. schôdzi prerokuje vláda.

Tento mesiac sa na slovenskom zastupiteľskom úrade v Moskve a Generálnom konzuláte SR v Užhorode bude hodnotiť správne uplatňovanie schengenských pravidiel v oblasti víz a konzulárnej spolupráce. V júli čaká Slovensko kontrola vonkajšej pozemnej hranice. Na jeseň budú zase hodnotiť Schengenský informačný systém a činnosti národnej ústredne SIRENE. Slovensko je súčasťou päťročného plánu hodnotenia správneho uplatňovania schengenského acquis (pravidiel), ktoré sa uskutočňuje v rokoch 2012 – 2013. Hodnotenie sa týka ochrany osobných údajov, policajnej spolupráce, vzdušných hraníc, vízovej a konzulárnej spolupráce, Schengenského informačného systému a pozemnej hranice. Aby bolo Slovensko pripravené na schengenské hodnotenie, v roku 2011 vláda schválila Schengenský akčný plán SR, ktorý sa pravidelne vyhodnocuje, aktualizuje a dopĺňa.

Kabinet má na stole aj smernicu pre postup slovenskej delegácie na Záverečnej konferencii OSN k príprave zmluvy o obchodovaní so zbraňami, ktorá bude v New Yorku 18.-28. marca. Na konferencii, kde sa bude prerokúvať text vôbec prvej celosvetovej zmluvy, ktorá by regulovala obchod s konvenčnými zbraňami vo svete, bude Slovensko požadovať, aby bola táto zmluva právne záväzná, univerzálna a nediskriminačná. Slovensko chce, aby zmluva zachovala právo krajín na vlastnú obranu, nemala retroaktívny účinok a aby umožňovala krajinám legálne vyvíjať a vyrábať zbrane a obchodovať s nimi.

Vláda prerokuje aj Správu o pripravenosti Slovenska na predsedníctvo v Rade Európskej únie v roku 2016 a Správu o členstve Slovenska v Európskej únii za rok 2012. Oba materiály predkladá šéf diplomacie Miroslav Lajčák. Kým prvá správa zhŕňa dosiaľ prijaté opatrenia, ktoré si vyžaduje príprava na predsedníctvo SR v EÚ, druhá správa poskytuje prehľad najdôležitejších aktivít SR na pôde EÚ v minulom roku.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs