Približovanie opozície

7.mar 2013

V pondelok 25. februára sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd, na ktorom sa zúčastnilo 37 z celkového počtu 39 výborníkov. Do rokovacieho programu boli zaradené body, o ktorých sa obsiahle a vážne hovorilo, takže zasadnutie potrvalo viac ako 9 hodín, od 9. ráno do 18.15 večer.

O uskutočnení obecného rozpočtu v období od januára do decembra 2012  informovala náčelníčka Jadranka Nedićová; rozprava trvala dve hodiny. V nasledujúcich bodoch zhromaždenie rozhodlo poskytnúť súhlas k rozhodnutiam o zmenách zakladajúcich aktov verejných podnikov s cieľom zladiť ich s platnými zákonmi. Po prvýkrát sa stalo, že na zasadnutí zhromaždenia výborníci koalície pri moci a výborníci opozície jednohlasne vyhlasovali rozhodnutie o finančnej podpore rodín, ktoré majú tretie a štvrté dieťa, tým  spôsobom, že im zabezpečia bezplatnú škôlku pre deti. Takisto pre ženy, ktoré nie sú v pracovnom pomere, zabezpečia právo na úhradu, akú majú zamestnané ženy.

Bod, v ktorom záujmy výborníkov koalície pri moci a opozície viedli k rovnakému cieľu, sa vzťahoval na rozhodnutie o platoch a úhradách funkcionárov a výborníkov Obce Šíd. Schválili rozhodnutie, že mesačná úhrada výborníkov bude 10 000 dinárov namiesto doterajších 7 500 dinárov.

Maratónske, ale konštruktívne rozpravy sa viedli v súvislosti s plánmi práce verejných podnikov na rok 2013. Treba vyzdvihnúť jednu udalosť, o ktorej sa predtým mohlo iba snívať, nie ju aj realizovať. Vzťahuje sa na návrh opozície, aby spolu s koalíciou pri moci robili na tom, aby z pokrajinskej úrovne zabezpečili finančné prostriedky pre jednotlivé programy v obci. V tejto súvislosti predseda obce Nikola Vasić povedal: „Teší ma, že počujem tieto slová a som ochotný spolu so všetkými výborníkmi, bez ohľadu na to, komu patria,  spoločne pracovať na zlepšení života občanov celej obce.“  Zaujímavé je i to, že sa výborníci pozície tiež kriticky vyjadrili o jednotlivých segmentoch plánov práce verejných podnikov a navrhli ich zmeny. Keď sa hlasovalo o schválení plánov práce, predstavitelia Demokratickej strany a Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny povedali, že bez ohľadu na to, že podporujú plány, v súlade so svojimi princípmi nebudú hlasovať za, ale sa zdržia hlasovania.

Po schválení plánov práce zasadnutie sa blížilo ku koncu, takže výborník Dejan Bulatović priniesol občerstvenie pre prítomných. Spoza rečníckej tribúny sa spýtal predsedu Šídskej obce: „Čo sa stalo s mojou tehlou?“ Zaznel potlesk a predseda Zhromaždenia obce vysvetlil, že sa otázka vzťahuje na tehlu s odkazom „Si zradca, vráť mandát“, ktorú neznámi páchatelia hodili cez okno do úradu Bulatovića. Doložil ešte, že tehlu odniesla polícia, ktorá tento prípad vyšetruje.

Záverom zasadnutia odzneli výbornícke otázky a návrhy.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs