Vo svete výšiviek

7.mar 2013

Z otvorenia výstavy Vo svete výšiviek

V Selenči prvá marcová nedeľa patrila etno sekcii, ktorá každoročne k 8. marcu pripravuje príležitostnú výstavu a umelecký program venovaný Dňu žien. Výstavu tentoraz pomenovali Vo svete výšiviek. Niesla sa v znamení osláv 255. výročia založenia osady, tridsať rokov činnosti etno sekcie a dvanásť rokov od založenia etno múzea v Selenči. Svoje práce na výstave vystavilo viac ako tridsať žien zo Selenče, ako aj hostky z Báčskej Palanky a Báčskeho Petrovca. Boli to výšivky vypracované rôznymi technikami, na rôznych materiáloch a zdobiace rôzne úžitkové predmety. Presný počet vystavených exponátov sa organizátorky ani nesnažili zistiť, lebo etno priestor bol takmer primalý na to, aby všetky výšivky dostali zodpovedajúce miesto. Ako hostky sa na výstave zúčastnili aj predstaviteľky Spolku žien z Pivnice, ktoré síce nepriniesli svoje práce, ale sa prišli iba pozrieť a svojou prítomnosťou podporiť výstavu v Selenči.

Výstava bola otvorená v etno priestore kultúrneho domu, kde sa najprv prihovorila vedúca etno sekcie Viera Strehárska, ktorá privítala hostky, návštevníkov a predsedu MS Selenča Juraja Grňu. Okrem iného povedala, že etno sekcia  doteraz zorganizovala vyše šesťdesiat príležitostných výstav s rozličnou tematikou. Krátko sa prihovorili aj predstaviteľky hosťujúcich spolkov žien Katarína Arňašová, Darina Valachová, Anna Valášeková a tajomníčka Asociácie slovenských spolkov žien Mária Gašparovská. Svojimi prácami z papiera sa na výstave predstavila Mária Nosálová. V kratšom umeleckom programe pozostávajúcom z básní a hudby sa zúčastnili škôlkari  a žiaci základnej školy.

Neskoršie odznel umelecký program venovaný blížiacemu sa sviatku 8. marcu. Program moderovala Malvína Zolňanová a v programe vystúpili recitátori, speváci, herci a tanečníci, žiaci základnej školy, škôlkari a členovia detskej tanečnej skupiny Medovníček Kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára. Piesňou sa predstavila aj mládežníčka Leonóra Súdiová za hudobného sprievodu Tria Súdiovci. Báseň venovanú matkám prečítala hostka z Báčskeho Petrovca Anna Hansmanová. Program režírovala Viera Strehárska a na príprave programu sa podieľali vychovávateľky Predškolskej ustanovizne Kolibrík, profesorky základnej školy, Anna Burčiarová, Ján Šimoni a Trio Súdiovci. Po skončení programu sa účastníci a hostia stretli na posedení pri občerstvení, ktoré pripravili usilovné členky etno sekcie.

Juraj Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs