Činnosť podmienená peniazmi

7.mar 2013

V posledný februárový deň snemovali aj hajdušickí matičiari. Na výročnom zhromaždení, ktoré zároveň bolo aj volebné, v sieni Slovenského domu sa zhromaždilo viac ako 70 členov tohto MOMS.

V správe sa okrem iného uvádza, že činnosť bola skromná a podmienená peniazmi, ale MOMS predsa dával hlas o sebe. Tak v prvej polovici roka zorganizovali dve vydarené promócie kníh hajdušických rodákov Kristijana Cesnaka a Oliny Kovarčíkovej, spoločnými silami s KUS Bratstvo a Spolkom žien Oko uhostili veľvyslanca Slovenskej republiky Dr. Jána Varšu a delegáciu NRSNM v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou-Makanovou, ktorí odhalili pamätnú tabuľu na Slovenskom dome. Bola tu i prezentácia knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, v ktorej sú použité aj fotografie z matičného etno domu. Ináč v etno dome MOMS vlani uhostil niekoľko organizovaných zájazdov, z čoho mal aj skromný zárobok. Ešte stále sa im však nepodarilo kúpiť ten dom. Z Plandištskej obce síce na tie účely dostali polovicu potrebnej sumy, čiže 200-tisíc dinárov, ale sa im nepodarilo zabezpečiť tú druhú polovicu peňazí.

Iba niekoľko dní po zhromaždení matičiari využili pekné počasie, aby upravili okolie svojho stánku, čiže zbúrali ošarpané pomocné objekty

Za významný segment činnosti hajdušickí matičiari považujú aj finančnú a organizačnú podporu Detskému folklórnemu súboru Lastovičky, ktorý pod vedením učiteľky slovenčiny Ľuboslavy Tomečekovej pôsobí v základnej škole. O význame tohto súboru najlepšie dosvedčí fakt, že takmer všetci tanečníci v KUS Bratstvo svoje prvé kroky urobili v Lastovičkách. Teda podporou detskému súboru MOMS nepriamo podporuje ochotníctvo v osade, a tým aj organizované pestovanie slovenského folklóru.

Činnosť hajdušických matičiarov aj v tomto roku bude podmienená peniazmi, resp. ako bolo počuť, budú robiť iba to, čo si nevyžaduje peniaze a závisí výlučne od dobrej vôle matičiarov. Stredobodom činnosti aj naďalej bude kúpa, úprava a prezentovanie etno domu. V tomto roku si tiež naplánovali, že v rámci občianskej výučby v škole, keď sa budú spracúvať ľudové tradície, obsah domu predstavia i žiakom základnej školy. Do plánu si zaradili i premiéru zbierky básní Oliny Kovarčíkovej, odchod na Detskú svadbu v Kovačici a aj naďalej budú podporovať DFS Lastovičky. Mienia zorganizovať aj aspoň jedno divadelné predstavenie a – nakoľko je to vôbec v tomto národnostne zmiešanom a asimiláciou podlomenom prostredí možné – pokúsia sa vplývať na rodičov Slovákov, aby si deti zapisovali na hodiny slovenčiny.

Vo volebnej časti zasadnutia si matičiari zvolili novú Správnu radu MOMS. Predsedom sa stal Vladimír Hudec, zástupcom predsedu Miroslav Mamojka, tajomníčkou bude Vieročka Marčeková a pokladníčkou Anna Klinková. Správnu radu tvoria aj títo členovia: Ján Govda, Dr. Anka Hrašková, Milko Sedliak, Danica Vŕbová a Anna Černáková. Dozorná rada bude pracovať v zložení: Milko Hraško, Anđa Černáková a Rozália Hudecová. Predstaviteľom hajdušických matičiarov v Správnej rade MSS bude Paulína Blanková a delegátmi v Zhromaždení MSS Miroslav Hraško a Dr. Anka Hrašková. Pri tejto príležitosti hajdušickí matičiari navrhli zo svojich radov kandidátov na matičné ocenenia, ktoré sa slávnostne udeľujú na SNS.

Nasledovalo skromné pohostenie, ktoré pripravili sami matičiari.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs