SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB

7.mar 2013

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB si 1. marca pripomenuli aj v evanjelickom kostole v Novom Sade. Slovenská evanjelická a. v. cirkev spolu s Evanjelickou metodistickou cirkvou, Rímskokatolíckou, Reformovanou kresťanskou cirkvou a Rusínskou gréckokatolíckou cirkvou organizovali modlitebný večierok, ktorého program pripravili kresťanky – imigrantky z Francúzska na tému Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Svedectvá žien boli prečítané v piatich jazykoch – v slovenčine, nemčine, maďarčine, rusínčine a srbčine. Na každej lavičke boli zavesené stužky v rôznych farbách, ktoré prítomní na záver večierka zviazali, čo symbolicky predstavovalo zjednotenie bez ohľadu na národnosť, farbu pleti alebo vierovyznanie.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs