Desaťročný spolok a osemročné podujatie

8.mar 2013

Spolok vinohradníkov a vinárov Kulpín aj tohto roku usporiada tradičné podujatie Veľká noc v Kulpíne; zároveň oslávi desať rokov od založenia.

Organizačný výbor ôsmeho veľkonočného podujatia v Kulpíne zasadal vo štvrtok 28. februára. V miestnostiach podniku DEM prítomných privítal predseda výboru a predseda Spolku vinohradníkov a vinárov Michal Dovičin. Úvodom pripomenul, že ide o tradičnú akciu, v ktorej sa aktívne zúčastňujú takmer všetky kulpínske združenia, a že každý veľmi dobre pozná svoju úlohu. Tajomník vinohradníckeho spolku Radoslav Kolarski predstaviteľom Miestneho spoločenstva, muzeálneho komplexu, evanjelického cirkevného zboru, poľovníckeho a rybárskeho spolku, KUS Zvolen, ako aj predstaviteľom médií rozdelil harmonogram tohtoročnej akcie.

V Poľovníckom dome v Kulpíne 23. a 24. marca sa budú  odovzdávať vzorky domácich klobás a vína. Odborné komisie zhodnotia vzorky súťažných klobás a vína (jedna pre víno, druhá pre domácu klobásu) vo štvrtok 28. marca v Poľovníckom dome. Aj tohto roku žiaci základnej školy budú omaľúvať veľkonočné vajíčka, s ktorými budú vítať hostia.

Ústredná časť podujatia sa realizuje vo Veľkonočnú nedeľu 31. marca v muzeálnom komplexe. Na slávnostnom otvorení príležitostný program predvedie KUS Zvolen, a potom bude nasledovať udeľovanie diplomov oceneným výrobcom vína a klobásy. V pivničných priestoroch pod Galériou Poľnohospodárskeho múzea bude verejná degustácia vína a klobás. Spolok kulpínskych žien aj tohto roku pripraví výstavu koláčov.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs