Už prišla na rad rebilancia

8.mar 2013

Na rokovacom programe 13. zasadnutia alibunárskeho lokálneho parlamentu bola prvá tohtoročná rebilancia obecného rozpočtu, ktorou je určené, že obec bude nakladať s prostriedkami v sume 647,7 milióna dinárov, z čoho 604,5 milióna sú plánované príjmy a 43 miliónov prenesené prostriedky z minulého roku. Na základe tohto rozhodnutia obecná pokladnica bude o 88 miliónov plnšia než bolo plánované v decembri minulého roku. Ide vlastne o účelové prostriedky získané z vyšších úrovní moci, z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, ako aj o úverové prostriedky na dokončenie začatých investícií. Predseda obce Dušan Jovanović vysvetlil, že obecné vedenie týmto splnilo sľub, ktorý dalo pri schválení obecného rozpočtu, že obec bude finančne  podporovať fungovanie verejných komunálnych podnikov. Do budúcna totiž účty za strovený elektrický prúd na vodovodných zariadeniach a za analýzy vody z územia celej obce, bez ohľadu na status podnikov, bude platiť obec. Okrem toho touto rebilanciou sú zabezpečené aj prostriedky na fungovanie nedávno založeného obecného kultúrneho strediska.

V pokračovaní Zhromaždenie schválilo plán podrobnej regulácie pozemku na výstavbu veternej elektrárne Alibunár kapacity 175 MW, ktorú v katastrálnych obciach Seleuš, Vladimirovac a Novi Kozjak mieni stavať spoločnosť WindVision Windfarm A so sídlom v Alibunári. Výborník DS a pokrajinský poslanec Nedeljko Konjokrad zdôraznil, že táto investícia je veľmi významná pre obec už aj preto, že si tu pracovnú príležitosť nájdu mnohí občania tejto obce, a treba očakávať aj významné daňové príjmy v obecnom rozpočte a tým aj väčšie možnosti investovať do kvalitnejšieho života občanov. Toto je už druhý veterný park, ktorý plánujú stavať v tejto obci. Prípravy na výstavbu prvého už významne pokročili, a v perspektíve treba očakávať aj druhý v chotári osady Lokve vedľa kanála DTD. Zástupca predsedu Zhromaždenia obce Predrag Belić (SNS) zdôraznil, že Srbská pokroková strana podporí každú investíciu, a tak aj túto, ktorá je v prospech obce a jej občanov a zasadzuje sa za vytvorenie prajného ovzdušia pre nové investície. Zároveň upozornil, že treba byť obozretný a prihliadať na to, kto sú potenciálni investori, aby sa nezopakovali zlé skúsenosti s belehradským Interspidom a plánmi na výstavbu Strediska bezpečnej jazdy. V súvislosti s tým sa opýtal, v akej fáze je prinavrátenie pôdy, ktorú obec poskytla Interspidu na tú investíciu, a  dožadoval sa zodpovednosti tých, ktorí tým činom spôsobili škodu obci.

Celkom na záver výborníci za nového člena Obecnej rady zvolili výborníka Đorđa Cvetkovića (DS), ktorému tým činom zanikol mandát výborníka.

vlh  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs