Ženy v hlavnej úlohe

8.mar 2013

Aspoň jeden deň v roku ženy sa tešia pozornosti, akú si zaslúžia. Náplň Dňa žien sa však neustále mení a prispôsobuje dobe aj napriek tomu, že si trvale zachováva pôvodný cieľ – rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti. V závislosti od širších spoločensko-ekonomických podmienok rovnoprávnosť krajšej polovice sveta kolíše od takmer úplného zaznávania po takmer ideálne uznávanie. Vo vyspelých demokratických štátoch – u nás takisto – zákony nerobia rozdiely medzi občanmi (ani) na základe rodu, ale v praxi sa to neraz vie zvrtnúť trochu iným smerom. Štatistika totiž hovorí, že ešte stále je pomerne málo žien pri vrchole pyramídy moci, čiže tam, kde sa schvaľujú rozhodnutia – od lokálnej po najvyššiu úroveň. U nás takisto: 30-percentné zastúpenie žien v parlamente je ešte vždy cieľ, ku ktorému spejeme. To však neznamená, že Deň žien netreba primerane osláviť, od škôlky, cez podniky, po kluby penzistov. Komu sa 8. marca nechce oslavovať, môže si aspoň spomenúť, že ide o jeden z najvýznamnejších symbolov odvekého boja za lepší svet.

Či už s červeným karafiátom alebo bez neho, ženy sú 8. marca v hlavnej úlohe.

A. La.   

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs