Ženy (nie) sú rovnoprávne

7.mar 2013

Medzinárodný deň žien je ustanovený v dávnom roku 1910 na znak spomienky na demonštrácie, ktorými sa ženy v Chicagu dožadovali lepšieho postavenia v spoločnosti. O tom, v akej miere sú dnešné ženy na týchto priestranstvách rovnoprávne s mužmi, rozprávali sme sa s predstaviteľkami krajšieho pohlavia z Aradáča, Jánošíka a Vojlovice. Hľa, čo nám povedali:

ZUZANA LITAVSKÁ z Aradáča: – Myslím si, že ženy v dnešnej dobe sú emancipovanejšie ako skôr, ale ešte stále nie nadostač. To zvlášť platí pre menej vzdelané a nezamestnané ženy, ženy na dedinách, ktoré sú finančne závislé od manžela. Vcelku sa v spoločnosti dnes omnoho viac dbá na rodovú rovnosť, ale sú to, žiaľ, často iba deklaratívne snahy. Myslím si, že na zlepšení takého stavu ženy musia samy robiť, bojovať za svoje práva a za svoje miesto tak v súkromnom, ako aj v spoločenskom živote. Musia byť vytrvalé a argumentmi brániť svoje stanovisko. Musia prejaviť sebaúctu – lebo ak si neuctievaš sama seba, ani iní ťa nebudú uctievať. Myslím si, že ženy svoje práva málo využívajú, zvlášť právo na zamestnanie. Okrem toho, že tak dokáže svoju schopnosť a iné hodnoty, žena zamestnaním získa aj nevyhnutnú finančnú samostatnosť. Stupeň emancipácie žien však v značnej miere závisí aj od vzájomnej dôvery, lásky a pochopenia manžela. Ja osobne som spokojná, za čo veľká vďaka patrí môjmu manželovi a celej mojej rodine.

ZUZANA ĐUKIĆOVÁ z Jánošíka: – Slovko emancipácia je dnes veľmi zaužívané a naň sa možno pozerať z rôznych uhlov. Zdá sa mi však, že mnohé ženy ho nechápu v pravom zmysle. Aj keď nie som horlivou feministkou, myslím si, že skutočne emancipovaná môže byť iba žena, ktorá je finančne nezávislá, teda nezávisí od manžela. Mnohé ženy to pochopili doslovne a v mene kariéry a vlastnej nezávislosti sa zriekajú aj najväčšieho daru na svete – byť manželkou a matkou. U nás na Balkáne však panuje falošná rovnoprávnosť. Žena totiž môže byť úspešná, ale si okrem toho musí vykonať aj domáce úlohy, čiže poupratovať byt, uvariť obed, oprať… Ženy s takými normami správania vo väčšine súhlasia, v dôsledku čoho sú zaťaženejšie od mužov. Vcelku si myslím, že ženy u nás sú emancipované, ale ešte stále je mnoho tých, ktoré po tom len túžia. Podľa mojej mienky miera emancipovanosti ženy v značnej miere závisí od manžela. Ak manžel má moderné náhľady, preberie časť domácich prác, a tým pomôže manželke, aby sa venovala svojej práci a kariére. Takých je však pomerne málo.

SVETLANA MARKOVÁ z Vojlovice: – Ženy dnes pracujú rovnoprávne s mužmi, zarábajú a podnikajú. Avšak po pracovnom čase ich doma čakajú aj početné ženské práce žehlenie, pranie, varenie, upratovanie… Žena je však oporou každej rodiny a nie nadarmo sa hovorí, že od ženy závisí, aká bude rodina. Myslím si však, že v našej spoločnosti, zvlášť v rurálnych prostrediach, je situácia s emancipáciou žien, žiaľ, veľmi ťažká. To, čo v domácnosti robí žena, je spravidla menej cenné od tzv. mužských prác, aj keď je tých ženských prác omnoho viac. Keďže som horlivou cirkevníčkou, môžem povedať, že v našej evanjelickej cirkvi žena je veľmi vážená a uznávaná, čo možno vidieť z rôznych príkladov. Toto moje zamýšľanie nad emancipáciou žien uzavriem slovami apoštola Pavla Galatským 3, 28: Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci sme Jedno v Kristovi Ježišovi.

V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs