Vždy s úsmevom na tvári

7.mar 2013

Staropazovčanka Anna Balážová roky pôsobila ako odborná učiteľka srbského jazyka v tamojšej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka. Po 29 rokoch učiteľskej práce vlani ju kolektív školy spolu so žiakmi vyprevadil do zaslúženého dôchodku. Anna Balážová patrí medzi všestranné ženy a hoci už nepracuje v škole, aj naďalej je mimoriadne aktívnou členkou tak miestneho matičného odboru, ako aj SKUS  hrdinu Janka Čmelíka a jeho programovej formy Združenia pazovských žien.

Anna Balážová

– Som čerstvou penzistkou a musím uznať, že mi žiaci veľmi chýbajú, najmä ich džavot, ich zvedavé oči. No kolobeh života je taký, na mladých svet zostáva a som rada, že moji bývalí žiaci na mňa nezabudli. Často mi vedia i zatelefonovať, opýtať sa, ako sa mám, alebo aj prísť za mnou domov na družné posedenie pri káve alebo čaji, – povedala na úvod Anna Balážová, ktorá patrila medzi obľúbenejších osvetových pracovníkov v pazovskej škole. Bývalí žiaci a kolegovia si na ňu spomínajú iba po dobrom, lebo vždy bola pracovitou a dobrou organizátorkou početných žiackych programov a podujatí, ako je napríklad oslava Dňa sv. Sávu a sv. Valentína, tiež vydarených ôsmomarcových programov. V jej výbere poézie alebo prózy v prednese žiakov vždy sa tam o žene hovorilo ako o nositeľke života, matke. Ako povedala naša spolubesedníčka, žena je pilierom domácnosti. Aj výchova detí je predovšetkým na matkiných pleciach. Žena sa dokáže lepšie postarať o malé deti, o starých a chorých, vždy je schopná väčšmi sa obetovať.

V každodennom zhone a pod tlakom povinností často si ani neuvedomujeme, ako rýchlo sa striedajú dni, mesiace a roky. Na oslavu Medzinárodného dňa žien by sme však nikdy nemali zabúdať.

– To je sviatok všetkých žien a my členky Združenia pazovských žien si tento deň pravidelne pripomínane príležitostným programom, – prízvukovala Anna Balážová. V rozhovore si zaspomínala aj na niekdajší Aktív žien v Pazove, z ktorého sa zrodilo terajšie združenie, tiež zdôraznila peknú spoluprácu, akú majú s inými spolkami či združeniami žien v rámci Asociácie slovenských spolkov žien. Zdôraznila pritom, že práve vďaka týmto aktivitám život ženy na týchto priestoroch, najmä nezamestnanej gazdinky, nadobúda bohatšiu náplň.

Anna Balážová je členkou Dozornej rady Asociácie slovenských spolkov žien a žiadnej roboty sa nebojí. Usiluje sa, aby sa kultúrne dedičstvo našich predkov späté so zvykmi a obyčajami prenieslo na mladšie generácie a z toho dôvodu členky Združenia pazovských žien organizujú vydarené tematické výstavy, ktoré verne znázorňujú niekdajší život staropazovských Slovákov. Primeraným svedectvom toho je aj etno izba – stála výstava v Slovenskom národnom dome v Starej Pazove.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs