Rozmanito, bohato a neúnavne

7.mar 2013

Kovačické spolkárky na výlete koncom šesťdesiatych rokov (prvá sprava je maliarka Zuzana Chalupová)

Už niekoľko desaťročí sa v Ženskom spolku v Kovačici veľa toho deje práve okolo Dňa žien. Členky odjakživa organizujú povestné čajové posedenia, rôzne programy a výlety a v súčasnosti sa zapájajú aj do nespočetných projektov. Spolok pôsobí už takmer deväťdesiattri rokov.

Spolok československých žien v Kovačici bol založený 4. júla 1920, aby sa staral o vzdelávanie a výchovu predovšetkým slovenských žien a pôsobil v kultúrno-osvetovej a spoločenskej oblasti. Už na začiatku cieľom spolku bolo okrem iného „vytrhnúť slovenskú ženu zo spoločenského nezáujmu a prebudiť pozornosť o verejnú a spolkovú aktivitu“. 

Členky za viac ako deväť desaťročí realizovali aj ďalšie početné aktivity: propagovali ľudové umenie, organizovali kurzy zamerané na rodinné práce, sociálnu a zdravotnú problematiku, chystali rozličné výstavy, prednášky, kultúrno-spoločenské podujatia, okrášľovali dedinu, podporovali dobročinné akcie, zbierali dobrovoľné príspevky na sirotinec, cez jesenné a zimné obdobia sa pravidelne týždenne stretávali (a stretávajú sa dodnes), v druhej svetovej vojne pomáhali tak, že šili odev a štrikovali kapce pre bojovníkov, v bratovražednej vojne na priestranstvách bývalej Juhoslávie zase pomáhali utečencom…

Nadviazali aj spoluprácu s podobným spolkom z Holandska, boli nápomocnou rukou kultúrnym a spoločenským dejateľom pri rôznych príležitostiach, varili jedlá z tradičnej banátskej kuchyne, o čom vydali publikáciu, recitovali, účinkovali v nahrávaní dokumentárnych filmov a zúčastnili sa aj na početných sympóziách, konferenciách a pod.

Slovom, dielo členiek kovačického spolku bolo a zostalo rôznorodé, prebohaté a vytrvalé. Nielen ku Dňu žien.

Ján Špringeľ  

Foto: z archívu autora

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs