Historický kalendár – 8. marca

7.mar 2013

8. marca
Medzinárodný deň žien

1817 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil maliar, sochár, vynálezca Jozef Božetech Klemens. Maľoval portréty slovenských osobností v období národného obrodenia. Priekopník daguerrotypie, konštruoval tlačiarenské stroje. Zomrel 17. januára 1883 vo Viedni.

1869 – zomrel francúzsky hudobný skladateľ Hector Berlioz, predstaviteľ novoromantizmu. Autor predohier Kráľ Lear, Rímsky karneval, programových symfónií Fantastická symfónia, Lelio, Rómeo a Júlia, oratórií: Faustove prekliatie, opier Trójania, Benvenuto Cellini, zborov a piesní: cyklus Letné noci. Narodil sa 11. decembra 1803.

1896 – vo Vrbovom sa narodil spisovateľ, publicista Elo Šándor. Jeho najznámejšie dielo, trojzväzkový humoristický román Sváko Ragan z Brezovej, bolo sfilmované. Ďalšie diela: Od Laborca, Hornádu, od Váhu i od Dunaja, Figliari, Rozmarné historky, Byrokrati, Pozor na mužov. Počas 2. svetovej vojny spravodajca čs. vlády v Londýne, po vojne bol riaditeľom Investičnej banky v Bratislave. Známy rusofil, propagátor ruštiny, dlhoročný funkcionár Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske styky so ZSSR, Zväzu priateľov Sovietskeho zväzu na Slovensku a čestný predseda ZČSSP. Zomrel 9. januára 1952 v Bratislave.

1922 – v Piešťanoch sa narodil výtvarník Alojz Klimo, jeden zo zakladateľov geometrického umenia na Slovensku, člen Klubu konkretistov. Venoval sa abstraktnej maľbe, grafike, ilustrácii, návrhom pre architektúru. V období normalizácie nemohol vystavovať. Manžel maliarky Tamary Klimovej. Zomrel 17. októbra 2000 v Bratislave.

1934 – v Pliešovciach sa narodil dramatik Ján Solovič. Tajomník a tiež predseda Zväzu slovenských spisovateľov. Bol dramaturgom a umeleckým šéfom Čs. rozhlasu na Slovensku. Autor rozhlasovej hry o živote Mikuláša Koperníka Torunský génius, tragikomédie Žobrácke dobrodružstvo, ktorú prepracovali M. Lasica a J. Satinský na úspešný muzikál Novej scény Plné vrecká peňazí, triptychu Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď, ktorý vyšiel knižne pod názvom Občianska trilógia. Spolupracoval s televíziou, pre ktorú napr. napísal seriály Straty a nálezy, Dobrí ľudia ešte žijú.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs