NAJLEPŠIA ŠKOLSKÁ WEBOVÁ STRÁNKA

5.mar 2013

NAJLEPŠIA ŠKOLSKÁ WEBOVÁ STRÁNKA. Základná škola 15. októbra v Pivnici s riaditeľkou Tatianou Naďovou, úspešným profesorským kolektívom a usilovnými žiakmi už neraz získala významné uznania. Najnovšie im v januári na slávnosti usporiadanej na Prírodovedno-matematickej fakulte v Novom Sade udelili ocenenie za najlepšiu webovú stránku v kategórii základných škôl. Okrem ZŠ 15. októbra v Pivnice toto uznanie tentoraz získala aj ZŠ Majšanski put v Subotici. Je to výsledok projektu Dni informatiky v školách Vojvodiny, ktorý sa už po piatykrát uskutočnil pod patronátom Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Jeho cieľom je podnietiť proces informatizácie vyučovania vo vojvodinských základných a stredných školách, ako i popularizovanie nových technológií vo výučbe a v mimoškolských aktivitách. Autorom webovej stránky prezentujúcej pivnickú základnú školu je profesor informatiky Patrik Malina (na snímke zo školského archívu druhý zľava).

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs