Prvá Adventná nedeľa v Starej Pazove

2.dec 2019

Prvá Adventná  nedeľa v Starej Pazove

V  slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove začiatok nového cirkevného roku zažaním prvej sviečky na adventnom venci zažali sa nové priateľstvá.

Staropazovský cirkevný zbor prvú Adventnú nedeľu uvítal hostí zo Slovenska – spevokol z dedinky Opiná, z Košického seniorátu spolu s farárkou Mgr. Magdalénou Ševčíkovou PhD. a farárom Mgr Radoslavom  Gregom. Farári zo Slovenska spolu so staropazovským farárom Mgr Igorom Feldym úvodom slávnostných služieb Božých rozžiarili svetlo a radosť tichého Adventného obdobia. Potom zaspieval tamojší spevácky zbor Tília a piesňou ľuďom odkázal, že chce zvestovať lásku.

Hosťujúci spevokol s farárkou a dirigentkou zaujímavým výberom piesní prítomným odkázali, práve to čo v kázni podčiarka farárka Ševčíková, že sme jedna rodinka.  Verím, že si mnohí budú pamätať na piesne On prišiel k nám a slobodu nám vrátil, ktorú zaspievali v slovenčine ako aj na pieseň Ja v srdci svetlo mám v hebrejčine a tiež na jednu pieseň z Afrike.  Aj tohto roku finančnú zbierku zo všetkých Adventných nedeli a podujatí, ktoré Staropazovský cirkevný zbor  bude poriadť   venujú  sirotám z Afriky.

                                                                                                                Anna Simonovićová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs