KOVAČICKÝ BÁL: V znamení ľudovej tradície a dobrej zábavy

1.dec 2019

KOVAČICKÝ BÁL: V znamení ľudovej tradície a dobrej zábavy

Tradičným podujatím Kovačický bál, ktorý sa zaoberá zachovávaním a zveľaďovaním kovačickej tradície a obyčajov, sa Memoriálnemu stredisku Dr. Janka Bulíka podarilo v sobotu 30.novembra 2019 zoskupiť v Kovačici veľký počet milovníkov takéhoto druhu spoločenskej zábavy, ktorí sem zavítali nie len z domáceho prostredia a okolia, ale aj zo Slovenska.

Kovačický bál, ktorý sa po ôsmykrát uskutočnil v sieni reštaurácie Červené víno, začal príležitostným programom, v ktorom sa po uvítacích slovách Jána Dišpitera, predsedu Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka a Pavla Baláža, štatutárneho zástupcu tohto združenia, predstavili mladučkí speváci slovenských ľudových piesní Maja Durgalová z Padiny,

Sara Alexandra Sucháneková, Maja Benková a Dominik Kizúr z Kovačice ako i členovia Folklórnej skupiny Javory a Liesky z mestečka Badín na Slovensku. Členovia tejto FS, za hudobného sprievodu Milana Sibylu, vystúpili s programom, v ktorom predniesli piesne z regiónu, v ktorom žijú, teda z Pohronia. Členkou tohto umeleckého telesa je aj Zuzka Stankovianska, ktorá neskrývala svoje nadšenie z prvej účasti na tomto podujatí v Kovačici: Všetko v živote je súhrn náhod. Prednedávno v Banskej Bystrici, na vernisáži výstavy insitných maliarov z Kovačice, sme stretli pána Baláža, ktorého sme neskoršie zviedli na našu skúšku FS Javory a Liesky. Ukázali sme mu ako sa u nás darí zachovávať tradície, staré piesne, ako sa vieme zabaviť a spevom a tancom vyjadriť radosť zo života. Z toho vyplynula pozvánka na tento krásny Kovačický bál.”

Na Kovačickom bále nevystali ani zaujímavosti z dejín Kovačice, ktoré boli späté s dátumami obsahujúcimi číslo 9.

Organizátor sa podobne ako aj v uplynulých ročníkoch postaral i o to, aby sa návštevníci dobre pobavili aj v tanci, v ktorom sa volila najroztancovanejšia krajšia polovička a najroztancovanejší muž, tiež tanečníci súťažili v  párovom tanci. Bohatá tombola, ku ktorej ruky priložili mnohí štedrí dobrodinci, sa dostala bezmála za každý stôl účastníkov Kovačického bálu.

Výberom slovenských ľudových pesní a rezkým tempom do tanca, účastníkov na tanečné pódium vábila  hudobná dvojica Kovačičanov Ján Bartoš st. a Martin Torňoš.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs