Horí prvá svieca na adventnom venci

1.dec 2019

Horí prvá svieca na adventnom venci

Členovia KUS Vladimíra Mičátka v Kysáči šiesty rok zaradom organizujú podujatie Čaro Vianoc, ktoré prebieha počas štyroch adventných nedelí. Pritom v každú nedeľu zapaľujú po jednu sviecu na adventnom venci.

Mária Sláviková a Michal Francisty

Dnes, v prvú adventnú nedeľu, v Slovenskom národnom dome z tejto príležitosti otvorili predajnú výstavu ručných prác spätých s Vianocami.

Ján Slávik

Predseda KUS Vladimíra Mičátka Michal Francisty sa v uvítacom príhovore zmienil o význame adventu a o tom, čo symbolizujú adventné sviece. O histórii adventu prečítala Anna Legíňová, vlastnú báseň predniesla Zuzana Agarská a dvoma textami primeranými na toto obdobie pozornosť prítomných upútala Mária Sláviková. Večierok sa zakončil modlitbou Márie Šrankovej z EMC. Česť zapáliť prvú sviecu na adventnom venci mal Ján Slávik.

Na budúcu nedeľu na tomto tradičnom podujatí hosťovať bude Evanjelická metodistická cirkev Kysáč, v tretiu adventnú nedeľu Kristova duchovná cirkev Kysáč a vo štvrtú adventnú nedeľu Baptistická cirkev Kysáč.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs