Recitátorská dielňa v Padine

1.dec 2019

Recitátorská dielňa v Padine

S cieľom propagovať prednes umeleckého slova medzi mladými generáciami Výbor pre informovanie NRSNM v sobotu 30. novembra usporiadal seminár pre recitátorov v Základnej škole maršala Tita v Padine.

Tvorivú dielňu viedla profesorka Mária Kotvášová-Jonášová

Okrem domácich, zúčastnili sa žiaci základnych škôl so svojimi profesormi z Kovačice, Jánošíka, Hložian a Báčskeho Petrovca. Účastníkov v mene hostiteľov privítal predseda Rady miestneho spoločenstva Padina a zároveň predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Janko Kolárik, ktorý pripomenul, že okrem tohto podujatia boli v uplynulom období v iných prostrediach realizované ešte niektoré edukačné semináre a s takýmito aktivitami sa plánuje pokračovať aj dobudúcna.

Na úvod sa prihovorili predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová a predseda Výboru pre vzdelávanie Janko Kolárik

Predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Anna Horvátová zdôraznila, že recitátorstvo u mladých ľudí vzbudzuje ušľachtilé city, ktoré sú v dnešnom čase prepotrebné a poznamenala, že toto podujatie je výsledkom spolupráce medzi VPI a VPV. Úspešný priebeh seminára žiakom a ich profesorom zaželala aj podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová.

Recitátorskú tvorivú dielňu viedla profesorka a spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová, ktorá žiakom preniesla niektoré praktické poznatky a poradila im ako by sa mali správať pri prednese umeleckých textov.

Budúcnosť slovenského vojvodinského recitátorstva

Na javisko vraj treba vyjsť presvedčivo, pri mikrofóne na chvíľku zastať, nadýchnuť sa, pozrieť na obecenstvo a potom začať recitovať. Netreba gestikulovať, ale zamerať sa na sám prednes, pričom je veľmi dôležitá čistá, správna a presná výslovnosť, ako aj výraz tváre.

Ôsmaci ako skúsenejší recitátori

Na samom konci by sa malo počkať, aby doznelo posledné slovo básne (alebo prózy), pokloniť sa a len potom odísť z javiska. Profesorka Kotvášová-Jonášová tiež odporučila mladým recitátorom, aby pred každým vystúpením robili cvičby pre výslovnosť, aby sa im „rozviazal jazyk” a poukázala im aj na niektoré také konkrétne cvičenia.

Žiaci predniesli aj básne Pavla Mučajiho a pripomenuli si 90. výročie narodenia tohto nášho spisovateľa

V druhej časti seminára odzneli prednesy pekného slova v podaní žiakov základných škôl. Medzi interpretáciami mladých recitátorov boli aj básne Pavla Mučajiho (1929 – 2014) a týmto spôsobom si účastníci seminára pripomenuli 90. výročie narodenia tohto nášho básnika a spisovateľa pre deti, niekdajšieho riaditeľa a profesora petrovského gymnázia a redaktora časopisu Naši pionieri. Po skončení pracovnej časti seminára, účastníci navštívili padinský etnodom, kde im knihovníčka Zdenka Obšustová rozprávala o spôsobe života Padinčanov v minulosti.

S. LENHART
S. LENHART

STEVAN LENHART (1976) Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Prvý článok uverejnil roku 1996 v mládežníckom časopise Vzlet. Roku 2000 začal prispievať do Hlasu ľudu ako externý dopisovateľ a od roku 2007 je členom redakcie tohto týždenníka. V období 2010 – 2017 pôsobil ako zodpovedný redaktor časopisu Vzlet; od januára 2018 do septembra 2019 bol úradujúcim zodpovedným redaktorom Hlasu ľudu. V súčasnosti je redaktorom prílohy pre kultúru, vedu, umenie a literatúru Obzory.