Prvá a úspešná výtvarná kulpínska kolónia

23.júl 2017

Prvá a úspešná výtvarná kulpínska kolónia

Organizátori: (sprava) predseda odbočky KEBY… Vladimír Grňa a predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža

V príjemnom chládku bohatého stromoradia za Veľkým kaštieľom v rámci Muzeálneho komplexu v Kulpíne včera usporiadali prvý ročník tvorivého umeleckého stretnutia pomennovaného Slovenská výtvarná kolónia. Organizátorom celodňového podujatia bol MOMS Kulpín, čiže jeho Výtvarná odbočka KEBY…

Prvej výtvarnej kolónie v Kulpíne sa zúčastnili výtvarníci z B. Petrovca, Hložian, Báčskej Palanky, Kysáča, Selenče, Nového Sadu a domáci výtvarníci zo skupiny KEBY…

Aj Selenčania (sprava) Juraj Berédi a Anna Liptáková mali inšpiráciu tvoriť v parku kaštieľa

Privítali ich predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža a kolóniu otvoril vedúci kulpínskej výtvarnej sekcie Vladimír Grňa. Perličkou otvorenia bolo vyhodenie holuba do voľného letu, ktoré vykonala účastníčka kolónie Zuzana Ferková z Kysáča.

Miestny odbor účastníkom zabezpečil materiál s ktorým pracovali a maliarske plátna. Po obchôdzke Muzeálneho komplexu, kde ich sprevádzala kustódka Dragana Vujaklijová, nasledovali spoločné raňajky a potom si už každý výtvarník našiel vhodné miesto v chládku areálu múzea a tvoril.

Kolónie sa zúčastnili i Petrovčania (sprava) Samuel Legíň a Anna Struhárová

Počasie žičilo a výtvarníkom sa darilo. Práce, ktoré vypracovali počas Slovenskej výtvarnej kolónie v Kulpíne, budú nainštalované do expozície výstavy, ktorej vernisáž bude v sobotu 29. júla počas Predslávnosťových dní v Kulpíne. Otvorenie výstavy bude o 18.30 v galérii kulpínskeho Domu kultúry. Taktiež spomenutá výstava bude otvorená aj počas SNS 2017.

Kysáčanky tvoria v Kulpíne: (zľava) Zuzana Ferková a Zuzana Petrušková

Výtvarníkom sa v Kulpíne dobre darilo, celý deň pracovali a kamarátili sa, vymieňali si skúsenosti. Kolónia bola úspešná a výtvarníci svoje práce venovali organizátorovi – MOMS-u Kulpín.

Predseda MOMS každému účastníkovi kolónie odovzdal ďakovný diplom za účasť. Po práci si v družnom rozhovore posedeli organizátori a účastníci a sumovali dojmy z tvorivého dňa.

Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs