Pšenica a jačmeň v chúlostivom stave

23.máj 2015

Pšenica a jačmeň v chúlostivom stave

Voda na poli úplne devastovala porasty jačmeňa a pšenice

Voda na poli úplne devastovala porasty jačmeňa a pšenice

SUCHO V STREDNOM BANÁTE

Za posledné dva mesiace v strednom Banáte spadlo iba 15 litrov spŕšok na štvorcový meter, čo sa veľmi negatívne odzrkadlilo na ozimných kultúrach a významne brzdí jarnú sejbu.

To vyznie trochu neuveriteľné, ak sa má na zreteli, že ešte pred dvomi mesiacmi sme písali o nadbytku vody na poliach, ktorú sedliaci kopaním garádov odvádzali do melioračných kanálov. V tejto časti Banátu však nie sú prekvapení. Vedia, že bez dlhotrvajúcich silných mrazov rítsku černozem, ktorá dominuje v bieloblatskom a sčasti aj v aradáčskom chotári, vedľa rieky Tisa nie je možné kvalitne skypriť a pripraviť na jarnú sejbu.

Voda zničila aj tieto 4 jutrá ďateliny, takže ju Darko Poliak preoral, aby po daždi mohol zasiať kukuricu na siláž

Voda zničila aj tieto 4 jutrá ďateliny, takže ju Darko Poliak preoral, aby po daždi mohol zasiať kukuricu na siláž

Uplynulá zima však nebola tuhá a mrazy boli pomerne slabé. K tomu voda, ktorá stála na poliach, zem dodatočne nabila, takže ani tie najťažšie tanierové brány ju nedokážu skypriť. Výdatné jarné dažde by v tom pomohli, avšak namiesto nich prišlo dvojmesačné sucho, ktoré pôdu iba dodatočne vysušilo. Všetko to spolu je na vine, že zo 20 percent bieloblatského chotára, aj keď lehoty na sejbu čochvíľa vypršia, ešte stále nie je obsiate, a tam, kde sa sedliakom podarilo vykonať sejbu, siatiny v nedostatku vlhkosti nevyklíčili. Podobne je tomu aj v rítskej časti aradáčskeho chotára. Okrem toho porasty pšenice a jačmeňa sú malé, tam, kde stála voda, preriedené, miestami aj úplne zničené, a na porastoch, ktoré obstáli, klasy sú, ako nám to jeden Bieloblatčan obrazne povedal, veľké ako vrabčie pisky. Z tej pšenice zrejme nemožno očakávať bohvieakú úrodu.

Takto dnes vyzerá značná časť bieloblatského chotára a v hrudách sotva, že niečo okrem buriny bude rásť.

Takto dnes vyzerá značná časť bieloblatského chotára a v hrudách sotva, že niečo okrem buriny bude rásť.

Na druhej strane v častiach chotára s kvalitnejšou pôdou pšenica a jačmeň sa dobre rozvíjajú a už sa vyklasili, avšak nachádzajú sa vo fáze nalievania zrna, keď im je voda najpotrebnejšia, takže by sa pokračovanie suchého obdobia mohlo vážne prejaviť na úrode. Mladé porasty kukurice a slnečnice sa nateraz dobre rozvíjajú, ale aj oni trpia nedostatkom vlahy. Práve preto pohľady tunajších poľnohospodárov sú usmernené k nebu. Prajú si čím skôr výdatné dažde, ktoré by ešte stále mohli podstatne napraviť celú situáciu.

Vladimír Hudec

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs