Publikácia predstavuje históriu a súčasnosť nitrianskych zvonov

3.jún 2013

Autor Imrich Točka v publikácii spracoval výsledky niekoľkoročného výskumu zvonového inventáru Nitry

Po novej reprezentatívnej publikácii o Nitre s názvom „Nitra – Objav miesto, zaži príbeh“ uviedli do života ďalšiu knihu Nitrianske zvony – História a súčasnosť. Ide o na slovenské pomery ojedinelé dielo z oblasti kampanológie. Autor Imrich Točka v nej spracoval výsledky niekoľkoročného výskumu zvonového inventáru Nitry. Ako povedal, pracovať musel v  stiesnených a ťažko prístupných priestoroch kostolných veží. Skúmané zvony musel často najprv poumývať od nánosov prachu, prekonávať nástrahy poškodených drevených podláh i elektromagnetických bicích kladív na odbíjanie času. „V niektorých prípadoch, keď sa nedalo ku zvonom fyzicky dostať, sme museli využiť pomoc horolezcov. Náročné bolo aj štúdium archívnych materiálov a ich prekladov do slovenčiny,“ hovorí Točka. Podľa slov recenzenta knihy a vedúceho Lektorského kabinetu Slovenskej technickej univerzity Milana Petráša pripravil autor monografiu, ktorá ponúka čitateľom príjemné putovanie po miestach, z ktorých sa ozýva nezabudnuteľný hlahol zvonov. „Nitra ako kolíska kresťanských dejín nášho územia si túto potrebnú publikáciu zaslúžila,“ uviedol Petráš.

Profesor Imrich Točka sa narodil v roku 1941 v Nitre. Venuje sa histórii a numizmatike a je autorom množstva publikácií o Nitre, najmä o mestskej časti Chrenová, z ktorej pochádza. Na základe dlhoročnej bádateľskej práce vydal v roku 2002 knižnú publikáciu Tormoš – Chrenová, dejiny obce. Pri príležitosti 60. výročia posviacky kostola v Chrenovej v roku 2003 napísal publikáciu Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej. V roku 2006 vyšla jeho kniha Z minulosti Chrenovej, v ktorej publikoval množstvo originálnej historickej fotodokumentácie z rôznych oblastí spoločenského a hospodárskeho života bývalej obce od konca 19. storočia až po jej včlenenie do Nitry. V roku 2009 mu vyšla kniha Zo starej Chrenovej veselo i vážne, v ktorej so spoluautormi opísal rôzne epizódy zo života jej obyvateľov. O rok neskôr vydal publikáciu z oblasti numizmatiky – Nitra na medailérskych pamiatkach. V roku 2011 dostal za svoju prácu Cenu primátora mesta Nitry. V tom istom roku daroval pri príležitosti svojho životného jubilea svoju celoživotnú zbierku medailí Ponitrianskemu múzeu v Nitre. Pri príležitosti cyrilo-metodského jubilea v roku 2013 pripravil v spoluautorstve s Ivanom Kikom publikáciu Cyrilo – metodská misia na medailách. V súčasnosti pripravujú vydanie ďalšej spoločnej publikácie Medailérske pamiatky v numizmatickej zbierke nitrianskeho biskupstva.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs