Inšpirovaní jubileom vdýchli Marke život

3.jún 2013

ÚSPECH KYSÁČSKYCH ŽIAKOV NA STRAŠIÁDE

 

Žiaci 7. 2 triedy Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči – Jana Kardelisová, Aňa Marčoková, Andrej Privizer a Ivan Ravza na nedávnej Strašiáde v Novom Sade získali najvyššie ocenenie odbornej poroty − GRAND PRIX.

Na začiatku boli iba tašky a inšpirovaní žiaci...

Na začiatku boli iba tašky a inšpirovaní žiaci…

Spomeňme, že ide o podujatie, ktoré zorganizovali: Kultúrno-historická spoločnosť PČESA – Jar na čenejských sálašoch, Stredisko pre výtvarnú výchovu detí a mládeže Vojvodiny a Pokrajinský ústav pre ochranu prírody. Strašiáda, v poradí šestnásta, prebiehala v piatok 17. mája v arboréte Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody v Novom Sade. Táto jedinečná svetová výtvarná akcia má okrem výtvarno-sochárskeho obsahu aj etnologickú a ekologickú náplň. Etnologickú preto, že sa strašiaky robia z obnoseného odevu roľníkov a starého domáceho náčinia charakteristického pre určité historické obdobie, niekdajšie a dnešné. Ekologickú zasa preto, že netreba zabiť škodcov, ale ich vyľakať, a tak odohnať zo siatin, záhrad a rolí. Strašiaky robilo 15 skupín z predškolských ustanovizní a základných škôl z Nového Sadu, Bukovca, Kaća, Kysáča, Temerínu, Veterniku, Nadalju a Turije.

Absolútnymi víťazmi v robení strašidla sa stali kysáčski siedmaci, ktorí na tomto svojráznom výtvarnom tábore pracovali pod vedením učiteľa výtvarnej kultúry Michala Ďurovku. Podľa jeho slov inšpirovali sa jubileom – 240. výročím príchodu Slovákov do Kysáča a rozhodli sa urobiť Okatú Marku, čiže strašidlo obliecť do ľudového kroja. Keďže sú z dediny, takých starších obnosených vecí im nechýbalo. Postarali sa aj o to, aby strašidlo malo objem: bedrá, spodničku a všetko, čo ku kroju prináleží. Porota im gratulovala a jej členovia uznali, že vôbec neváhali: jednomyseľne vyhlásili kysáčsku Marku za víťazku.

E. Š.

Foto: M. Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs