ČELAREVO

3.jún 2013

[nggallery id=16]

Prvá zmienka o osade Čib (Čeb), čiže dnešnom Čelareve siaha do roku 1292. Pred 2. svetovou vojnou tu žili prevažne Nemci; po jej ukončení sa sem prisťahovali kolonisti, predovšetkým z Bosanského Petrovca a dedina dostala názov podľa národného hrdinu Zdravka Čelara, rovnako i základná škola. V roku 2002 tu žilo súhrnne 5 423 obyvateľov: 4 396 Srbov (81,06 %), 462 Slovákov (8,51 %), 138 Maďarov (2,54 %), 114 Juhoslovanov (2,10 %), 62 Chorvátov (1,14 %)… Slováci majú evanjelickú modlitebnicu a organizačne, ako fília, patria k hložianskej matkocirkvi. Založili aj Miestny odbor Matice slovenskej. V ZŠ sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. V povojnovom období Čelarevo vyrástlo v ekonomicky silné stredisko a v jednu z najupravenejších vojvodinských dedín. Už dávno je známe podľa piva Lav (predtým Čib). Niekdajší pivovar založený veľkostatkárom Lazarom Dunđerským roku 1892 vyrástol v podnik, ktorý dáva pečať prostrediu, najmä po tom, čo v roku 2003 väčšinový balík akcií kúpila spoločnosť Carlsberg Braweries A/S. Je tu i poľnohospodárska AS Podunavlje, v rámci holdingovej spoločnosti Delta agrar naposledy známa najmä pestovaním jabĺk. Čelarevo tiež má nesporný turistický potenciál.

J. Bartoš

 

 

M. DOBROŇOVSKÝ