VIŠNJIĆEVO

3.jún 2013

[nggallery id=20]

Dedinka Višnjićevo patrí do sriemskej Obce Šíd a leží vedľa rieky Bosut. Vôkol nej sa rozprestierajú Bosutské lesy. V dejinách sa toto osídlenie spomína už v roku 1275 pod názvom Gerekmezey. Vtiahnutím Turkov do Sriemu v 14. storočí sa dedina Grk, ako sa kedysi Višnjićevo volalo, nespomína až do r. 1735, keď Mária Terézia upevnila Vojenskú hranicu, kam patrila aj táto dedina. V roku 1935 ju premenovali na Višnjićevo, na počesť srbského guslara Filipa Višnjića, ktorý tam žil a umrel. Je prevažne srbská dedina. V súčasnosti tam žije asi 30 slovenských rodín a prvé sa prisťahovali r. 1894, prevažne z Pivnice. Na začiatku dediny smerom z Morovića vytvorili tzv. Slovenský kraj. Už v r. 1897 patrili k šídskej evanj. a. v. cirkvi a od r. 1930 mali svoju modlitebnicu a jeden zvon. Vo Višnjićeve je najznámejší Kajakársky klub Filipa Višnjića, z ktorého vyrástli mnohí kajakoví reprezentanti. V poslednom čase sa obyvatelia zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom, hoci aj Bosutské lesy významne prispievajú k obstátiu podniku Šumska sekcija, ktorý poskytuje mnohým obyvateľom tejto osady živobytie.

V. Dorčová-Valtnerová

M. DOBROŇOVSKÝ