Podpisovanie Zmluvy v ZO Báčska Palanka

4.jún 2013

V piatok 7. júna so začiatkom o 12.00 v Zhromaždení obce Báčska Palanka uskutoční sa podpisovanie Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľa a organizátora Festivalu Stretnutie v pivnickom poli.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs