Publikácie Ondreja Miháľa predstavili v Kulpíne

8.mar 2017

Publikácie Ondreja Miháľa predstavili v Kulpíne

10-2017mihal2

Literárny večierok v Kulpíne: (zľava) Pavel Gaža, Katarína Pucovská, Ondrej Miháľ, Viera Dorčová-Babiaková a Katarína Zorňanová

Literárny večierok pomenovaný Kanadskí Slováci a ich dediny snov usporiadali včera večer v Kulpíne Spolok kulpínskych žien a MOMS Kulpín. Hosťom podujatia bol Ondrej Miháľ z Toronta a predstavené boli dve jeho publikácie: najnovšia Silbaš dedina snov /Budúci rok ideme domov a staršia Vojvodinskí Slováci v Kanade.

10-2017mihal3

Hostia večierka v Kulpíne

Aj napriek sychravému marcovému počasiu na večierku v slávnostnom salóne vedľajšej budovy Veľkého kaštieľa bolo hodne návštevníkov. Prítomných v mene organizátorov privítala predsedníčka SKŽ Katarína Zorňanová a v mene MOMS Kulpín predseda Pavel Gaža.

O živote a tvorbe Ondreja Miháľa, publicistu, fotografa a autora multimediálnych projektov hovorila Viera Dorčová-Babiaková. Večierok bol venovaný publikáciam Silbaš dedina snov /Budúci rok ideme domov a Vojvodinskí Slováci v Kanade, ktorá vyšla v roku 2012 a v Kulpíne ešte nebola predstavená. V nej sa širšie hovorí o vysťahovalectve a opísané sú aj niektoré kulpínske rodiny, ktoré tiež odišli do Kanady.

Obe spomenuté knihy v kratších črtách sprítomnila Katarína Pucovská, ktorá medziiným podotkla, že vlastne aj matka Ondreja Miháľa je pôvodom z Kulpína. Úryvky z knihy Vojvodinskí Slováci v Kanade o  kulpínskych rodinách a ich osudoch v tej ďalekej krajine prečítali Viera Dorčová-Babiaková a Katarína Pucovská .

Druhá časť večierka patrila prednáške hosťa, autora spomenutých kníh Ondreja Miháľa, ktorý rozsiahlejšie a chronologicky hovoril o vysťahovalectve Slovákov do Kanady a potom aj konkrétne o odchode svojej vlastnej rodiny a živote v tom ďalekom svete. O návratoch na návštevy domov do Silbaša, do Vojvodiny a o všetkom tom, čo život vysťahovalcov so sebou prináša. Po prednáške Ondrej Miháľ ochotne odpovedal na otázky prítomných o živote v Kanade a o svojích vlastných pocitoch z vysťahovalectva.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs