Rádio Nový Sad 67-ročné

29.nov 2016

rtv-logoRádio Nový Sad dnes oslavuje 67. výročie od začiatku vysielania programu.

Založené bolo v roku 1949 rozhodnutím Hlavného výkonného výboru Národného zhromaždenia Vojvodiny. Program slávnostne začal 29. novembra – v Deň republiky.

Od samotného začiatku program rádia prebiehal v 5 jazykoch – po srbochorvátsky, maďarsky, slovensky, rusínsky a rumunsky.

Dnes vysielajú v 11 jazykoch: srbský, maďarský, slovenský, rusínsky, rumunský, ukrajinský, bunjevský, chorvátsky, rómsky, macedónsky a nemecký.

Od júla t. r. generálnym riaditeľom RTV je Miodrag Koprivica.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs