TLAČOVKA V PETROVCI: 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

28.nov 2016

TLAČOVKA V PETROVCI: 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

Pri príležitosti realizácie kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách dnes v miestnostiach budovy Obce Báčsky Petrovec spoločne usporiadali tlačovku predstavitelia Strediska pre sociálnu prácu Obce B. Petrovec, Stanice polície v Petrovci a Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec.

Spomenutá kampaň sa začala 25. novembra Medzinárodným dňom boja proti násiliu na ženách. Potrvá do 10. decembra – Medzinárodného dňa ľudských práv. Túto kampaň realizuje 1700 organizácií vo vyše 100 štátov sveta.

49nasilie-tlacovka1

Biljana Drakulićová, Vukašin Ivanišević a Anna Boldocká Ilićová (zľava)

Na tlačovke v Petrovci o aktuálnej téme násilia na ženách hovorili: Biljana Drakulićová, úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci, náčelník Stanice polície v Petrovci Vukašin Ivanišević a úradujúca riaditeľka Domu zdravia v Petrovci Anna Boldocká-Ilićová.

Všetky tieto inštitúcie a ustanovizne sa zapojili do spomenutej kampane a každý hovoril o svojej doméne práce v tejto oblasti. Medzi nimi je veľmi dobrá spolupráca s cieľom odhalenia a ďalších postupov, ktoré sa podnikajú v boji proti násiliu v rodinách.

Psychologyčka Biljana Drakulićová poukázala na skutočnosť, že počet prihlásených prípadov násilia na ženách v Stredisku pre sociálnu prácu od roku 2014 dodnes sa značne zvýšil. V roku 2015 bolo 52 prihlásených prípadov. Stredisko pracuje s obeťami násilia a dobrú spoluprácu majú aj s Bezpečnými ženskými domami v najbližšom okolí.

Náčelník polície poukázal medziiným na skutočnosť , že vlani bolo z územia obce prihlásených 7 tohto roku 12 trestných činnov násilia v rodine. Riaditeľka Domu zdravia zdôraznila, že je doktor prvý v teréne, ktorý má kontakt s obeťou násilia. V praxi mali rôzne prípady zámerných zranení fyzického, psychického násilia a tiež aj zneužívania sexuálneho charakteru, ekonomického atď. V roku 2014 DZ podpísal protokol o spolupráci so Sociálnym strediskom a výsledky tej spolupráce sú v teréne viditeľné aj v tom, že počet zranení v prípadoch násilia v rodinách je rapídne znížený.

Všetci spomenutí sa zhodli v konštatácii, že násilie v rodine netreba zatajovať, ale treba prihlásiť už vtedy, keď existuje podozrenie, že ide o násilie, aby patričné inštitúcie mohli ďalej konať.           

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs